Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 của học viên cao học khóa 30.2 (2020 - 2022) đợt 1 như sau:

  • Theo quy định của Trường, thời gian đào tạo chính thức của học viên khóa 30.2 là từ ngày 20/10/2020 đến 20/10/2022. Từ ngày 21/10/2022 học viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo và luận văn sẽ được Trường gia hạn thời gian đào tạo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm chậm tiến độ học tập và phân công giảng viên hướng dẫn nên Trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo của khóa 30.2 (2020 - 2022) đợt 1 tính từ ngày 21/12/2022 đến 21/6/2023.
  • Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: Học phí 1 tín chỉ x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 16/01/2023, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn tại website của Viện Đào tạo Sau đại học (www.sdh.ueh.edu.vn), mục Đăng ký học phần, chọn đăng ký Ngoài kế hoạch sau đó chọn đăng ký học phần Gia hạn luận văn;
  • Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;
  • Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM).

Đề nghị học viên cao học khóa 30.2 (2020 - 2022) chưa hoàn thành chương trình đào tạo và luận văn thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN