Căn cứ nguyện vọng của thí sinh trúng tuyển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục nhập học cao học Khóa 30.2 các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh đến hết ngày 04/11/2020.

Đề nghị thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 30.2 các lớp học tại TP. Hồ Chí Minh chưa nhập học thực hiện theo hướng dẫn làm thủ tục nhập học (tại đây).

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN