Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 30.2 thời hạn và hình thức đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

  1.  Đối tượng: Học viên cao học trúng tuyển khóa 30.2.
  2. Thời gian đăng ký: từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022.
  3. Hình thức: học viên đăng ký đề tài luận văn bằng tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn):

            Bước 1: chọn “Đăng ký đề tài luận văn”, nhập đầy đủ thông tin về tên đề tài, đề xuất giảng viên hướng dẫn đề nghị và lưu dữ liệu.

            Bước 2: Chọn “Đăng ký học phần” và tiến hành đăng ký học phần “Luận văn”

            Bước 3: Nộp học phí

Số tiền học phí = 1.090.000đ x 14 (số tín chỉ luận văn)

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn cụ thể sẽ được cập nhật trong portal cá nhân của học viên theo trình tự sau:

- Viện Đào tạo Sau đại học tập hợp danh sách học viên (đã đăng ký đề tài và hoàn tất học phí) chuyển về khoa chuyên ngành;

- Khoa chuyên ngành tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn, chuyển danh sách về cho Viện Đào tạo Sau đại học;

- Viện đào tạo Sau đại học cập nhật thông tin giảng viên hướng dẫn vào portal cá nhân của học viên và ra Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn cho học viên. Dự kiến hoàn thành trong tháng 05 năm 2022. Thời gian thực hiện luận văn là 06 tháng kể từ ngày ra Quyết định phân công  giảng viên hướng dẫn cho học viên.

Sau thời hạn thông báo, học viên chưa đăng ký đề tài và chưa nộp học phí sẽ không được phân công giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài luận văn.

Đề nghị học viên cao học Khóa 30.2 thực hiện đúng nội dung thông báo này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN