Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 30.2 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 30.2 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt nhập học, cụ thể:

STT

Mã lớp học phần

Tên học phần

Lớp

Phòng

Ghi chú

1

20C1ADV60700403

Kế toán tài chính cao cấp 1

CH30.2_KN2

E202

Hủy

2

20C1ADV60700503

Kế toán tài chính cao cấp 2

CH30.2_KN2

E201

Hủy

3

20C1APP60700303

Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán

CH30.2_KN2

E202

Hủy

4

20C1RES60201408

Phương pháp nghiên cứu khoa học

CH30.2_AD4

E202

Hủy

5

20C1RES60700203

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán

CH30.2_KN2

E201

Hủy

6

20C1STR60201208

Quản trị chiến lược

CH30.2_AD3

E103

Hủy

7

20C1STR60202106

Quản trị chiến lược

CH30.2_KN2

E103

Hủy

8

20C1OPE60201609

Quản trị điều hành

CH30.2_AD4

E103

Hủy

9

20C1PHI61000420

Triết học

CH30.2_AD4

E103

Hủy

10

20C1PHI61000434

Triết học

CH30.2_TTTT1, 30.2_Q

E103

Hủy

11

20C1CRI60200808

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

CH30.2_AD3

E203

Hủy

 

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức (tại đây) hoặc thời khóa biểu cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.sdh.ueh.edu.vn).

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ 08 giờ 00 ngày 04/11/2020 đến hết ngày 08/11/2020. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn)

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN