Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 32.1 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 32.1 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt 2, cụ thể:

STT

Tên học phần

Mã LHP

Lớp

Phòng

Ghi chú

1

Kế toán quản trị môi trường

23D1ENV60702502

CH32TP1KN2

B2-408

Hủy

2

Triển khai chiến lược chuyên sâu

23D1ADV60206902

CH32TP1AD2UD

E202

Hủy

3

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

23D1ENT60207005

CH32TP1AD5UD

E702

Hủy

4

Quản trị nguồn nhân lực
mang tính chiến lược

23D1STR60206605

CH32TP1AD5UD

A211

Hủy

5

Tài chính hành vi

23D1BEH60503103

CH32TP1FN2UD

E602

Hủy

6

Sản phẩm phái sinh

23D1DER60503401

CH32TP1FN1UD

E602

Hủy

7

Sản phẩm phái sinh

23D1DER60503402

CH32TP1FN2UD

E602

Hủy

8

Kinh tế lượng tài chính

23D1FIN60501902

CH32TP1FN2UD

A308

Hủy

9

Phân tích tài chính

23D1FIN60502801

CH32TP1FN1UD

E602

Hủy

10

Tài chính quốc tế

23D1INT60500303

CH32TP1FN2UD

A308

Hủy

11

Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu

23D1RES60602601

CH32TP1NH1UD

I301

*

12

Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu

23D1RES60602602

CH32TP1NH2UD

A314 - E104

*

13

Quản trị thực hiện trong khu vực công

23D1PER60402101

CH32TP1PF1UD

A204

**

14

Kinh tế học khu vực công

23D1PUB60106001

CH32TP1QK1UD

E701

**

15

Phân tích kinh tế chính sách y tế

23D1ECO60102301

CH32TP1SK1UD

H204

**

 

(*) Hủy do thay đổi mã học phần, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ đăng ký lại cho học viên vào ngày 20/12/2022, học viên không cần đăng ký lại;

(**) Hủy do khoa chuyên ngành đề nghị, học viên cần đăng ký lại.

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức (tại đây) và trong portal cá nhân của học viên (https://student.ueh.edu.vn).

Các học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy hoặc các học viên chưa kịp đăng ký học phần theo thông báo ngày 29/11/2022 vui lòng đăng nhập vào portal cá nhân để đăng ký. Thời gian đăng ký từ 09 giờ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: phamthanhdat@ueh.edu.vn).

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN