Thân chào các bạn nghiên cứu sinh,

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies – JABES) trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh (JABES-E) phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Quốc tế Emerald (link truy cập: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jabes); và Phiên tiếng Việt (JABES-V) xuất bản 12 số/năm. JABES-V được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm cao nhất trong các Tạp chí xuất bản tại Việt Nam. Những bài viết nghiên cứu gửi đến JABES đều được phản biện kín nhằm đảm bảo chuẩn mực và nâng cao chất lượng học thuật của các bài báo khoa học.
 

Hiện nay, JABES-E đã được chỉ mục trong DOAJ, Google Scholar và ASEAN Citation Index (ACI), Cabell's Directories, và Proquest. Đặc biệt, JABES-E chính thức được công nhận vào Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index-ESCI) từ ngày 9/6/2021 và đang trong quá trình nỗ lực gia nhập Scopus trong tương lai gần.

JABES luôn chào đón và mời gọi các bài viết của các học giả trong và ngoài nước từ các nghiên cứu liên quan đến những giải pháp tiềm năng cả về phương diện lý thuyết và thực tiễn. JABES luôn nỗ lực tìm kiếm các kết quả nghiên cứu với các hàm ý chính sách và gợi ý quản trị nhằm cải thiện tính bền vững của lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cùng với quan điểm “Phát triển bền vững” là một quá trình thay đổi hướng đến lợi ích lâu dài của quốc gia, khu vực kinh tế, tổ chức, tập đoàn, công ty, và các cá nhân.

Ngoài việc nhận bài nghiên cứu từ các học giả trong và ngoài nước, JABES còn hướng đến phục vụ cộng đồng học thuật là các nghiên cứu sinh trong và ngoài UEH đang học tập và nghiên cứu. Thông qua quan sát các chất lượng luận án tiến sĩ của các Nghiên cứu sinh tại UEH, JABES nhận thấy rằng các kết quả nghiên cứu từ luận án đang ngày càng có chất lượng theo thông lệ quốc tế. JABES luôn hoan nghênh các bài báo khoa học từ các kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu sinh kể cả trước và trong quá trình học tập tại UEH. Thông qua việc gởi các bài viết thuộc kết quả nghiên cứu đến JABES, các nghiên cứu sinh sẽ được học hỏi và nâng cấp chất lượng bài nghiên cứu từ các mạng lưới phản biện chất lượng toàn cầu của JABES và từ đó nâng cấp trình độ công bố kết quả nghiên cứu của mình theo thông lệ quốc tế. JABES luôn cam kết rằng các bài nghiên cứu từ các Nghiên cứu sinh sẽ được đưa vào quá trình phản biện sớm nhất và sẽ được đăng vào số đặc biệt (Special Issue) hoặc một phần dành riêng cho công bố kết quả nghiên cứu của Nghiên cứu sinh trong số xuất bản thường xuyên hằng tháng (Regular Issue).

Trên tinh thần hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Nghiên cứu sinh UEH nêu trên, JABES phối hợp cùng Viện Đào tạo Sau Đại học (UEH) tạo ra một góc học thuật dành riêng cho  hoạt động công bố kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh (Doctoral Students’ Publications) với tôn chỉ hỗ trợ các nghiên cứu sinh vượt qua những rào cản đầu tiên trong sự nghiệp học thuật của mình bằng các hoạt động cụ thể sau:

  • Công bố các bài báo khoa học là kết quả nghiên cứu của các Nghiên cứu sinh trước và sau khi hoàn thành luận án PhD trên JABES. Các bài báo nghiên cứu khởi đầu của nghiên cứu sinh sẽ được một mạng lưới học giả uy tín trong và ngoài nước JABES nhận xét, và từ đó nghiên cứu sinh có năng lực tự học hỏi nâng cấp các bài viết theo thông lệ quốc tế.     
  • Tham gia các Buổi Hướng dẫn viết và công bố các bài báo khoa học theo thông lệ quốc tế;
  • Tham gia Hội nghị chuyên đề “Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự bất ổn toàn cầu” (Economics and Business: Agendas for the Uncertain World) với chuỗi các tọa đàm (JABES Seminar Talks – JST) nhằm định hướng các nghiên cứu mang tính đương đại;
  • Tham gia Hội thảo khoa học Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh châu Á (Asia Conference on Business and Economic Studies – ACBES 2021) nhận bài viết từ kết quả nghiên cứu từ quá trình học tiến sĩ của Nghiên cứu sinh,

Việc ra đời góc công bố dành cho Nghiên cứu sinh (Doctoral Students’ Publications) vừa là một diễn đàn uy tín trao đổi kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đồng thời JABES tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa, hướng dẫn và hỗ trợ phát triển tri thức mới bắt đầu từ các giai đoạn khác nhau trong quá trình nghiên cứu của Nghiên cứu sinh. Đồng thời, JABES sẽ tổ chức đánh giá và bình chọn “Best Paper Doctoral Students’ Publications” mỗi năm với bài nghiên cứu xuất sắc nhất trên diễn đàn học thuật này dựa trên tiêu chí: Hàm lượng khoa học, mức độ ảnh hưởng, và sự giới thiệu của các học giả trong chuyên ngành. Đây chính là một hình thức động viên của JABES đến với nghiên cứu sinh – những nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp của mình ở những giai đoạn đầu tiên.

Tác giả sẽ nộp trực tiếp bài viết cho số đặc biệt này đến Tạp chí NCKT&KDCA thông qua hệ thống quản trị bài trực tuyến của Tạp chí trên website www.jabes.ueh.edu.vn

Để chuẩn bị và gửi bài viết, Tác giả cần tham khảo những hướng dẫn sau:

✓     Hướng dẫn chuẩn bị bài viết:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=Distribution_vi

✓     Đạo đức xuất bản:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=JABESAuthorGuidelines_vi

✓     Hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi bài:

http://jabes.ueh.edu.vn/Home/Module?path=SystemUseGuide_User_vi

Lưu ý: Khi gửi bài viết trên hệ thống của JABES, vui lòng chọn loại bài viết là "Góc công bố học thuật Nghiên cứu sinh - Doctoral Students’ Publications ”. Với bài nộp của bạn, hãy kèm theo tuyên bố trong trang bìa như sau: “Tôi hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại [Đơn vị]. Cố vấn/Giảng viên hướng dẫn của tôi là: (cung cấp Họ và tên đầy đủ của Cố vấn; Email tổ chức của Cố vấn/Giảng viên hướng dẫn).

Trân trọng

Tổng biên tập JABES

GS TS Nguyễn Trọng Hoài – email: hoaianh@ueh.edu.vn

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trợ lý Tổng biên tập:

ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: toanhld@ueh.edu.vn

Thư ký tòa soạn:

ThS. Đào Thị Minh Huyền

Tạp chí NCKT&KDCA, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – email: vi.jabes@ueh.edu.vn

Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 028 38295635 (gặp Thư ký tòa soạn)

 

THÔNG TIN THÊM

Tất cả các thông tin mới JABES và các sự kiện nổi bật như Hội thảo khoa học quốc tế ACBES, chuỗi Tọa đàm JST sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin chính thức của JABES như sau:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN