Seminar này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu Cơ bản thuộc lĩnh vực KHXHNV, tài trợ bởi Nafosted. Tên đề tài: “Phân cấp tài khóa, tài chính công và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương”, chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Sử Đình Thành, mã số: 502.99-2017.03. Đề tài đưa sự khác biệt trong thể chế vào mô hình tăng trưởng nội sinh với mục tiêu chính: (i) Kiểm tra mối quan hệ phi tuyến giữa phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh Việt Nam. (ii) Phân tích tác động của các khía cạnh khác nhau trong thể chế và tương tác của thể chế với phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh Việt Nam. (iii) Phân tích tác động của cấu trúc thuế, thành phần chi tiêu công địa phương và tương tác của chúng với thể chế lên tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh Việt Nam.

Thời gian: 8h30 - 11h30, ngày 10/12/2019

Địa điểm (dự kiến): Phòng A204, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Chương trình dự kiến

  - 8.30 - 9.00: Đăng ký

  - 9.00 - 10.00: Trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

  - 10.00 - 10.30: Tea-break

  - 10.30 - 11.00: Trình bày nghiên cứu của khách mời

  - 11.00 - 11.30: Thảo luận

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/13KSV2TsRsMmq-8VLFPmJwcTjIM7ZneqZElNS0FFNoRg/edit

Ghi chú: Vì số lượng chỗ ngồi có giới hạn, Ban tổ chức sẽ đóng link đăng ký khi số lượng đăng ký đủ và thông báo qua email tới người tham dự thời gian và địa điểm cụ thể

BÀI VIẾT LIÊN QUAN