Phân cấp tài khóa và tác động lên tăng trưởng kinh tế vẫn là vấn đề được quan tâm trong lý thuyết tài chính công. Việc phân cấp tài khóa ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1996 thông qua việc ban hành Luật Ngân sách nhưng những hoạt động phân cấp và ảnh hưởng chỉ xuất hiện rõ rệt kể từ khi Luật Ngân sách Nhà nước được phê chuẩn năm 2002. Việc phân cấp được áp dụng đầu tiên ở các tỉnh thành quan trọng như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Cho đến nay đã có 16 tỉnh thành được phân cấp tài khóa.

Nhằm mục đích làm rõ tác động của việc phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là thông qua các kênh truyền dẫn nội sinh trong trường hợp Việt Nam, GS.TS. Sử Đình Thành và nhóm nghiên cứu thực hiện Đề tài cấp bộ thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: “Phân cấp tài khóa, các kênh truyền dẫn nội sinh và tăng trưởng kinh tế của các tỉnh/thành Việt Nam:  Minh chứng từ mô hình ước lượng không gianmã số: B2019-KSA-03.

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức hội thảo: Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm:

Thời gian: 8h30 – 12h ngày 26/10/2019

Địa điểm: Phòng A.204 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, Hồ Chí Minh

Hội thảo thuộc đề tài nhằm mục đích giới thiệu cơ sở lý thuyết về phân cấp tài khóa, các kênh dẫn truyền nội sinh và tăng trưởng kinh tế. Thêm vào đó, hội thảo sẽ giới thiệu các lý thuyết về phân cấp tài khóa và bằng chứng thực nghiệm có liên quan để làm rõ các vấn đề liên quan đến phân cấp tài khóa, kênh dẫn truyền nội sinh và tăng trưởng kinh tế của các địa phương.

Các bạn học viên và Nghiên cứu sinh quan tâm có thể đăng ký theo đường dẫn sau: https://forms.gle/C3nN9zRKQaidBreG7

Trân trọng đón tiếp./.

Ghi chú: Vì số lượng chỗ có hạn, Ban tổ chức sẽ đóng link đăng ký khi số lượng đăng ký đã đủ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN