Theo thông tin từ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: Để chuẩn bị cho việc giảng dạy và học tập trong thời gian tới thông báo đến các giảng viên đăng ký giảng dạy, thông báo đến học viên về thông tin lịch thi như sau:

1A)Học tập trung:

- Đối với các lớp học phần có quy mô nhỏ hơn 30, các lớp ngoại ngữ, cao học tại địa phương, hoặc các trường hợp khác có nhu cầu học tập trung. 

Giảng viên gửi thông tin đăng ký về Phòng KHĐT-KT (email: qlgd@ueh.edu.vn, gồm các thông tin: Họ tên GV, Mã lớp học phần, nội dung: Đăng ký giảng hình thức tập trung) chậm nhất ngày 06/8/2020

1B) Học trực tuyến (học online)

Đối với các lớp học phần quy mô lớn hơn 30: Giảng viên/học viên vẫn giảng dạy/học tập theo đúng thời khóa biểu bằng các hình thức dạy và học trực tuyến: LMS, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meeting,… và báo đến người học đường link/cách thức đăng nhập vào lớp học trực tuyến trước mỗi buổi học trên hệ thống LMS. Đại diện lớp thông báo với các thành viên lớp mình khi đã trao đổi với giảng viên.

2) Lịch thi kết thúc học phần bậc cao học vẫn thi tập trung theo lịch và quy định của Trường.

 

Tất cả người học học viên khi vào khu vực các cơ sở của Trường, trong phòng học và phòng thi đều phải mang khẩu trang và tuân thủ các quy định phòng dịch chung.

Thông báo về hình thức học tập của các bậc/hệ và thi kết thúc học phần kể từ ngày 10/8/2020 và các thông tin hỗ trợ chi tiết, vui lòng xem tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN