Căn cứ Thông báo số 477/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại UEH, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh các nội dung sau:

1) Học viên cao học theo hình thức online đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 theo thời khóa biểu.

2) Riêng lịch bảo vệ luận văn (https://sdh.ueh.edu.vn/lich-bao-ve-cao-hoc/lich-bao-ve-luan-van-thac-si.html), luận án vẫn tiếp diễn bình thường.  

3) Lịch học từ ngày 16/3/2020 sẽ được thông báo đến người học trong khoảng thời gian từ 13-14/3/2020