Căn cứ Thông báo số 206/TB-ĐHKT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV tại UEH, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh các nội dung sau:
1) Học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ học đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020 (bao gồm cả lịch thi trong thời gian này cũng bị hoãn), ngày 17 tháng 02 năm 2020 tập trung học tập lại bình thường.

2) Riêng lịch bảo vệ luận văn (https://sdh.ueh.edu.vn/lich-bao-ve-cao-hoc/lich-bao-ve-luan-van-thac-si.html), luận án vẫn tiếp diễn bình thường.  
3) Các học viên và nghiên cứu sinh trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2020 có tham quan, du lịch tại Trung Quốc; có cư trú tại các địa phương Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc phải thông báo cho Viện Đào tạo Sau đại học theo thông tin sau: email: nnthai@ueh.edu.vn; điện thoại: 0908.818.333 (anh Thái) hạn cuối thông báo ngày 07 tháng 02 năm 2020.

Các vấn đề cần trao đổi thêm, vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Ngọc Thái - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, điện thoại: 0908.818.333

Xem toàn văn Thông báo: Xem

Trân trọng./.
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN