Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng mời học viên cao học Khóa tuyển 30.1 đến Viện Đào tạo Sau đại học nhận thẻ học viên 

  • Thời gian nhận thẻ - sáng từ 08:00 đến 11:30; chiều từ 13:30 đến 16:30, (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
  • Nơi ký nhận thẻ tại Bàn số 6 (Phòng A001, tầng trệt, Viện Đào tạo Sau đại học, gặp thầy Khang). 

Thẻ học viên này sử dụng cho việc thi kết thúc học phần, nhận diện khi vào các cơ sở đào tạo của trường, các đơn vị phòng/ban/trung tâm,... sử dụng cho việc thanh toán học phí, thanh toán các dịch vụ gia tăng của trường;... Ngoài ra, còn có chức năng của thẻ ATM của ngân hàng (vui lòng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn kèm theo lúc nhận thẻ học viên).

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN