17-01-2020 08:23:14

Diện mạo mới về cơ sở vật chất của UEH

Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học UEH còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, khang trang xứng đáng là đại học trọng tâm về lĩnh vực kinh tế, quản trị, tài chính, luật...

Xem thêm
22-11-2019 15:11:18

“Phân cấp tài khóa, tài chính công và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương”

Sự khác biệt trong thể chế vào mô hình tăng trưởng nội sinh với mục tiêu chính: (i) Kiểm tra mối quan hệ phi tuyến giữa phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế ... (ii) Phân tích tác động của các khía cạnh khác nhau trong thể chế và tương tác ... (iii) Phân tích tác động của cấu trúc thuế...

Xem thêm
18-10-2019 11:20:08

Hội thảo: Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

Phân cấp tài khóa và tác động lên tăng trưởng kinh tế vẫn là vấn đề được quan tâm trong lý thuyết tài chính công. Việc phân cấp tài khóa ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1996 thông qua việc ban hành Luật Ngân sách nhưng những hoạt động phân cấp....

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2020

Click để xem chi tiết