22-11-2019 15:11:18

“Phân cấp tài khóa, tài chính công và tăng trưởng kinh tế ở các tỉnh/thành Việt Nam: Vai trò của thể chế địa phương”

Sự khác biệt trong thể chế vào mô hình tăng trưởng nội sinh với mục tiêu chính: (i) Kiểm tra mối quan hệ phi tuyến giữa phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế ... (ii) Phân tích tác động của các khía cạnh khác nhau trong thể chế và tương tác ... (iii) Phân tích tác động của cấu trúc thuế...

Xem thêm
18-10-2019 11:20:08

Hội thảo: Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

Phân cấp tài khóa và tác động lên tăng trưởng kinh tế vẫn là vấn đề được quan tâm trong lý thuyết tài chính công. Việc phân cấp tài khóa ở Việt Nam bắt đầu từ năm 1996 thông qua việc ban hành Luật Ngân sách nhưng những hoạt động phân cấp....

Xem thêm
26-08-2019 09:42:29

Hội thảo Tài chính châu Á thường niên lần thứ 31 tại UEH

Gần 300 chuyên gia, nhà khoa học đã quy tụ về Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để tham dự Hội thảo Tài chính châu Á thường niên lần thứ 31 do Hiệp hội Tài chính châu Á (Asian Finance Association -AsianFA) và UEH tổ chức

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2019

Click để xem chi tiết