Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của khóa 32.1 (2022 - 2024), Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học Khóa 32.1 (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) thời gian nộp luận văn/đề án tốt nghiệp như sau:

Thời hạn cuối nộp luận văn/đề án tốt nghiệp trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học là ngày 14/06/2024.

Lưu ý học viên các thông tin sau:

Ngày 14/06/2024 là thời hạn chót, Viện Đào tạo Sau đại học khuyến khích học viên đã đủ điều kiện nộp luận văn/đề án tốt nghiệp nộp trước thời gian trên để được thuận lợi trong việc ưu tiên bố trí lịch bảo vệ luận văn/đề án tốt nghiệp sớm.

  • Điều kiện nộp luận văn (định hướng nghiên cứu)/ đề án tốt nghiệp (định hướng ứng dụng) bao gồm: hoàn thành chương trình đào tạo, hoàn thành luận văn/đề án tốt nghiệp và được giảng viên hướng dẫn ký xác nhận đồng ý cho học viên nộp luận văn/đề án tốt nghiệp.
  • Sau ngày 14/06/2024 nếu học viên nộp luận văn/đề án tốt nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đào tạo (nộp Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo và đóng học phí gia hạn theo quy định).  Thông báo thủ tục gia hạn thời gian đào tạo sẽ đăng lên website Viện Đào tạo Sau đại học từ ngày 15/6/2024.

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên cao học khóa 32.1 (2022 - 2024) thực hiện đúng nội dung thông báo này.

Thông tin liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh,

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028)38.235.277- (028)38.295.437. Ext: 20, 21. 

Website: http://sdh.ueh.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN