Kính gửi đến học viên cao học, nghiên cứu sinh.

 

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh về việc sử dụng hình thức trình bày đề án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tiểu luận, các slide trình chiếu,… bắt buộc sử dụng  theo hệ thống nhận dạng thương hiệu của UEH.

Xem Hệ thống nhận dạng thương hiệu UEH tại đây: https://ueh.edu.vn/he-thong-nhan-dien-ueh/

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu, truyền thông UEH tại đây.

Các văn bản, biểu mẫu, file trình chiếu có thể người học tự thiết kế theo đặc thù, nhưng logo UEH cần đúng theo Bộ nhận dạng thương hiệu UEH (xem hình bên dưới), khuyến cáo dùng biểu mẫu soạn thảo văn bản & biểu mẫu trình chiếu theo bộ nhận diện thương hiệu (tham khảo mẫu template Power Point tại đây: link 1, link 2)


Logo UEH, người học cần sử dụng đúng mẫu theo quy định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN