Căn cứ Quyết định số 4621/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 15/12/2016 của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật, Viện ĐTSĐH đã yêu cầu tất cả luận văn, luận án trước khi bảo vệ phải được kiểm tra tính trùng lắp trên phần mềm Turnitin, chỉ khi đạt tỷ lệ theo quy định (<20%) thì luận văn, luận án mới được nộp để tổ chức bảo vệ.

Thời gian vừa qua, một số học viên cao học, nghiên cứu sinh đã có hành vi vi phạm quy định trên, như cố ý thêm các ký tự màu trắng, thu nhỏ vào giữa các chữ trong luận văn, luận án, sử dụng dấu ngoặc kép không đúng quy định trích dẫn tài liệu trực tiếp (nhìn thấy được hoặc thu nhỏ, chuyển thành màu trắng), sử dụng định dạng hình ảnh trong bài... Tất cả hành vi trên đều nhằm mục đích vượt qua việc kiểm tra tính trùng lắp của luận văn, luận án đối với các sản phẩm học thuật đã công bố. Nhà trường đã có hình thức xử lý kỷ luật các học viên, nghiên cứu sinh này.

Nay nhà trường thông báo tất cả hành vi vi phạm quy định kiểm soát và xử lý đạo văn như trên hoặc tương tự sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (học viên, nghiên cứu sinh bị kỷ luật cảnh cáo sẽ không được phép bảo vệ luận văn, luận án trong thời gian thi hành kỷ luật).

Đề nghị các học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN