Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 32.1 (hướng ứng dụng) về việc đăng ký đề án tốt nghiệp thạc sĩ như sau:

1. Đối tượng: Học viên cao học trúng tuyển khóa 32.1 (hướng ứng dụng).

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 11/02/2024.

3. Hình thức: học viên đăng ký đề tài đề án tốt nghiệp thạc sĩ bằng tài khoản portal cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn):

Bước 1: Chọn “Đăng ký học phần” và tiến hành đăng ký học phần “Đề án tốt nghiệp”.

Bước 2: Chọn “Đăng ký đề tài luận văn/Đề án tốt nghiệp”, nhập đầy đủ thông tin về tên đề tài, đề xuất giảng viên hướng dẫn đề nghị và lưu dữ liệu.

Bước 3: Nộp học phí

Số tiền học phí: 1.260.000đ/tín chỉ x 7 tín chỉ.

Hình thức nộp học phí:

a) Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn (xem hướng dẫn trên web)

b) Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch, Q.3)

Lưu ý: Học viên thực hiện đầy đủ 03 bước trên mới xem như hoàn tất thủ tục đăng ký đề án tốt nghiệp.

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 15/02/2024.

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn cụ thể sẽ được cập nhật trong portal cá nhân của học viên theo trình tự sau:

- Viện Đào tạo Sau đại học tập hợp danh sách học viên (đã đăng ký đề tài và hoàn tất học phí) chuyển đến khoa chuyên ngành;

- Khoa chuyên ngành tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn, chuyển danh sách đến Viện Đào tạo Sau đại học;

- Viện Đào tạo Sau đại học cập nhật thông tin giảng viên hướng dẫn vào portal cá nhân của học viên và ban hành Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn cho học viên. Dự kiến hoàn thành trong tháng 03 năm 2024. Thời gian thực hiện đề án tốt nghiệp là 03 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn cho những học viên đăng ký đợt này.

Sau thời hạn thông báo trên, học viên chưa đăng ký đề tài và chưa nộp học phí sẽ không được phân công giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề án tốt nghiệp.

Đề nghị học viên cao học Khóa 32.1 (hướng ứng dụng) thực hiện đúng nội dung thông báo này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN