Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến nghiên cứu sinh khóa 2020 đợt 1 về việc xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian như sau:

Nghiên cứu sinh nghiên cứu các quy định, chính sách về nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian của Trường (tại đây). Nếu có nguyện vọng tham gia chương trình thì nộp hồ sơ về Viện đào tạo Sau đại học gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (tải về).

- Minh chứng về trình độ ngoại ngữ.

- Minh chứng về các bài báo, công trình khoa học trong thời gian 36 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 tại: Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  028. 38235277 (ext 18) -  38295437

BÀI VIẾT LIÊN QUAN