Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ và Quyết định số 3415/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quy định số 3468/QyĐ-ĐHKT-NHSU ngày 19/11/2018 về chế độ làm việc đối với nghiên cứu sinh học tập trung liên tục tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các nghiên cứu sinh tiêu chuẩn xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian như sau:

1. Đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và còn thời gian đào tạo trong hạn tối thiểu 02 năm.

2. Trình độ ngoại ngữ:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh, Pháp, Nga, Hoa, Nhật, Đức (được công nhận bởi Cục Quản lý chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo);
  • Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 65 trở lên (do IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền cấp) hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 6.0 trở lên (do British Council hoặc IDP Australia hoặc University of Cambridge cấp) trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

3. Năng lực nghiên cứu khoa học: là tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo khoa học công bố trên tạp chí quốc tế được phản biện trong thời gian 36 tháng tính đến lúc nộp hồ sơ (không công nhận các tạp chí predatory hoặc trong danh mục Beall’s list…), ưu tiên cho các nghiên cứu sinh đã có bài công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI, Scopus.

Nghiên cứu sinh nghiên cứu các quy định, chính sách về nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian của Trường. Nếu có nguyện vọng tham gia chương trình thì nộp hồ sơ về Viện đào tạo Sau đại học theo các đợt thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình toàn thời gian.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN