Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc quy định mức thu học phí học kỳ cuối năm 2020 đối với hệ Sau đại học;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp học phí học kỳ cuối năm 2020 của hệ Nghiên cứu sinh như sau:

1. Học phí:

KHÓA

KỲ NỘP

MỨC NỘP HỌC PHÍ (đồng/kỳ)

THỜI GIAN NỘP

NCS16 về trước

kỳ nợ

23.125.000

10/7/2020 - 10/8/2020

NCS17

8

23.125.000

01/10/2020 – 31/10/2020

NCS172

6

23.125.000

10/7/2020 - 10/8/2020

NCS18

5

23.125.000

01/10/2020 – 31/10/2020

NCS182

4

23.125.000

10/7/2020 - 10/8/2020

NCS19

3

23.125.000

10/7/2020 - 10/8/2020

NCS192

2

23.125.000

10/7/2020 - 10/8/2020

Lưu ý: Số tiền học phí phải nộp bao gồm toàn bộ học phí còn nợ các học kỳ trước (tính theo mức học phí hiện hành) và học phí của học kỳ cuối năm 2020.

2. Hình thức nộp học phí:

a) Thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán https://www.payment.ueh.edu.vn (cổng 2)

b) Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản : Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản    : 0036100000119009

Tại                   : Ngân hàng TMCP Phương Đông - PGD Phạm Ngọc Thạch

Nội dung         : Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa, Lớp, Kỳ nộp học phí”

c) Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - PGD Phạm Ngọc Thạch (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM)

3. Chú ý:

- Sau thời hạn đóng học phí, học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ không được có tên trong danh sách dự thi kết thúc học phần cũng như không được tham gia các hoạt động đào tạo khác của Trường.

- Khi nộp học phí, học viên giữ chứng từ xác nhận đã nộp học phí và không cần đổi hóa đơn. Trong thời gian cùng tháng của ngày đóng tiền, nếu học viên có nhu cầu nhận hóa đơn học phí của trường, xin vui lòng vào trang web của Phòng Tài chính - Kế toán (http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Học phí / Hóa đơn điện tử) để đăng ký thông tin và nhận hóa đơn điện tử qua email đã cung cấp.


Tải về file thông báo tại đây: link

BÀI VIẾT LIÊN QUAN