Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 28, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên về việc đăng ký các học phần đợt 2 như sau:

1. Đăng ký học phần:

1.1 Đối tượng: học viên cao học Khóa 28.

1.2 Thời gian đăng ký học phần: từ 09g00 ngày 03/5/2019 đến hết ngày 09/5/2019.

1.3 Hình thức đăng ký học phần: đăng ký trực tuyến

  • Học viên xem thời khóa biểu dự kiến các học phần đợt 2 (đính kèm);
  • Đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (Tại đây) và thực hiện đăng ký các học phần (Chọn mục Đăng ký học phần -> chọn ô Đăng ký học phần -> chọn các học phần theo đúng chuyên ngành -> Lưu).

2. Nộp học phí:

2.1 Thời gian nộp học phí: từ 09g00 ngày 03/5/2019 đến hết ngày 09/5/2019.

2.2 Mức học phí: Mức thu cho một tín chỉ theo thông báo của phòng Tài chính – Kế toán

Lưu ý: sau khi hết hạn đăng ký và nộp học phí, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng ít hơn 30 học viên sẽ không tổ chức lớp, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo để học viên chọn lại hoặc sẽ bố trí học chung với lớp học phần khác.

2.3 Hình thức nộp học phí:

  • Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán UEH Payment (xem hướng dẫn trên web)
  • Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa 28, Học phí đợt 2”

  • Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Duy Tân (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

Đề nghị các học viên cao học Khóa 28 thực hiện đúng thông báo này.

Trân trọng.


Tải về:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN