Trường hợp không xem được vui lòng tải về tại đây: Tải về

Các mốc thời gian dự kiến:

- Thời gian đăng ký học phần và nộp học phí dự kiến: từ ngày 06/01/2020 đến 13/01/2020;

- Thời gian ra thời khóa biểu chính thức: 16/01/2020 đến 17/01/2020.