Khoa Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực hiện luận văn dành cho học viên cao học Khóa 28 chuyên ngành Tài chính hướng ứng dụng vào lúc 09g00 ngày 12/01/2020 tại phòng B.212 - Số 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 (Học viên vui lòng vào cổng Đào Duy Từ).

Đề nghị học viên cao học Khóa 28 chuyên ngành Tài chính theo chương trình đào tạo hướng ứng dụng đến tham dự đầy đủ.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN