LỊCH HỌC KHÓA 28  BẬC CAO HỌC (ĐỢT 2) (CHÍNH THỨC)

Học lý thuyết: 04/05/2019 - 14/01/2020 

Nghỉ học: 20/11/2019; 16/12/2019 - 31/12/2019 (Nghỉ cuối năm)

Địa điểm học: GĐ A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG KHÓA 28 CAO HỌC (bổ sung HP Applied Development Economics)

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

SLDK

LỚP

THỨ

ST

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Applied Development Economics

3

19C1APP60100701

50

PF1

5

4

17g45-21g10

A307

07/11/2019 - 09/01/2020

Bổ sung

3

4

17g45-21g10

A307

03/12/2019 - 14/01/2020

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN