Xem thêm:

Họ lótTênGMATTiếng AnhVấn đáp
Lê Thúy Ái8.7580.58.5
Nguyễn Thị Vân Anh883.57
Nguyễn Đào Nhất Anh101007.5
Hoàng Thành Công9.75979
Nguyễn Duy Cường9.25927.5
Trần Trung Đức964.57.5
Nguyễn Đức Dũng957.58
Phạm Viễn Dương9918
Trần Đoàn Diễm Hạnh7.5828.5
Lê Chí Hào8.7599.58.5
Đỗ Đức Hoàng9.569.59
Tăng Huy Huấn7.75799
Phạm Hoàng Minh Khánh8.5938.5
Đinh Thị Hồng Châu8.75Miễn9
Cao Quốc Đạt9.5Miễn9
Lê Thị Phương Hiền8.25Miễn8.5
Nguyễn Thái Khoa9918
Võ Thị Bích Lan8.75647.5
Hồ Ngọc Loan8838.5
Lê Quang Ngân8.7575.58
Tô Hồng Quyến7817
Nguyễn Trần Hoài Tâm7.7598.58.5
Nguyễn Vĩnh Thái7.75856
Phạm Duy Thanh8.576.57
Nguyễn Thị Phương Thảo7.586.56
Trần Thanh Thúy8.75856.5
Vũ Minh Tuấn9.25846.5
Phạm Anh Tuấn9.25567
Hoàng Thụy Hoài Yến9.597.57.5
Đỗ Trọng Luân8.75Miễn7.5
Trần Hướng Quang8.5Miễn7.5
Huỳnh Long Sơn8.75Miễn8
Nguyễn Thu Thảo9.5Miễn7.5
Vũ Thị Hải Yến8.5Miễn7.5

BÀI VIẾT LIÊN QUAN