Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) Khóa 9 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) Khóa 4 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

- Môn GMAT: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

- Phỏng vấn: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

- Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN