Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi phổ biến kế hoạch và tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học Khóa 28 các chuyên ngành:

  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính
  • Ngân hàng
  • Tài chính công
  • Kế toán
  • Kinh doanh quốc tế
  • Kinh doanh thương mại
  • Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe

Thời gian và địa điểm:

Chủ nhật, 14h00 ngày 08/12/2019 tại hội trường A.116

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sau buổi phổ biến kế hoạch và tư vấn chọn hướng đào tạo, học viên cao học khóa 28 các chuyên ngành kể trên có nguyện vọng chọn hướng nghiên cứu sẽ tiến hành đăng ký thông qua website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (xem hướng dẫn đính kèm) đến hết ngày 14/12/2019. Học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng.

Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp thay đổi hướng đào tạo sau khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Ghi chú: So với thông báo trước đây, thông báo này có thay đổi giờ bắt đầu (từ 08h00 đổi sang 14h00) lý do đảm bảo lịch thi, lịch học cho các học viên,... Mong các học viên sắp xếp lịch tham gia buổi phổ biến theo thông báo này.


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HƯỚNG ĐÀO TẠO CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 28

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần (tại đây);

Bước 2: Chọn mục Đăng ký hướng đào tạo:

Bước 3: Học viên chọn hướng đào tạo theo nguyện vọng và bấm Lưu dữ liệu:

Trong thời hạn đăng ký nếu học viên muốn thay đổi hướng đào tạo thì thực hiện lại Bước 3. Kết thúc thời hạn đăng ký website Đăng ký học phần sẽ tự động khóa nút Lưu dữ liệu, học viên không thể thay đổi sau thời hạn trên.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN