1. Mục đích

 • Thông qua các nội dung định hướng, giúp học viên cao học nắm rõ về các quy định trong học tập, sinh hoạt, các kênh thông tin, hệ thống chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp tại UEH.
 • Giúp học viên hòa nhập vào hành trình đến với tri thức cũng như trải nghiệm không gian học tập và các dịch vụ hỗ trợ tại UEH.

2. Thời gian và hình thức tham gia

 • Thời gian: 18g00 ngày 24/02/2024.
 • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex UEH.
 • Hệ thống đăng nhập: Trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex UEH
 • + Link:  https://go.ueh.edu.vn/dinhhuongk332
 • + Hoặc Meeting number: 
 • Meeting number (access code): 2512 226 0576
  Meeting password: K33.2 

 • Lưu ý khi tham gia chương trình:
  + Đặt tên theo cấu trúc: Khóa - Họ và tên - Ngành - Ví dụ: K33.2 - Nguyễn Gia Bảo - Thống kê kinh tế

 • Đặt backgroun chương trình: https://drive.google.com/file/d/1Kr0xz2qSQtQC0Ltzs8o8mCUCLb3BDTjP/view

3. Chương trình định hướng đầu khóa Khóa K33.2 chương trình đào tạo thạc sĩ

STT

Đơn vị

Nội dung báo cáo

Thời lượng

1

Phòng Marketing - Truyền thông

 • Định vị thương hiệu, định hướng phát triển của UEH trong năm 2024
 • Chương trình “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức”, chương trình Giving
 • Dự án đại học không rác

10 phút

2

Viện Đào tạo Sau đại học  

 • Quy chế đào tạo, đăng ký học phần đối với chương trình đào tạo thạc sĩ.

10 phút

3

Phòng Tài chính - Kế toán

 • Các phương thức thanh toán và hoàn trả học phí

5 phút

4

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

 • Kế hoạch đào tạo
 • Quy định khảo thí

10 phút

5

Thư viện

 • Khai thác nguồn học liệu
 • Sử dụng tài liệu hợp lý

10 phút

6

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

 • Hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học
 • Các dịch vụ hỗ trợ

10 phút

7

Ban Quản trị hạ tầng

 • Đại học thông minh
 • Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH

10 phút

8

Các đơn vị tham gia tọa đàm

 • Hoạt động giao lưu
 • Trao đổi và thảo luận

60 phút

Học viên cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2023 cần tham gia đầy đủ. Các học viên cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2023 cũng có thể tham gia cùng.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN