Kính gửi đến Anh/Chị đã nộp hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 1/2023 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:

- Viện Đào tạo Sau đại học sẽ tiếp nhận bổ sung hồ sơ xét tuyển cho các thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ thêm 01 ngày, cụ thể: ngày 21/3/2023, thời gian, sáng từ 07:30 đến 11:00; chiều từ 13:30 đến 16:00. Thí sinh vui lòng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp đúng hạn.

- Địa điểm thi, hình thức kiểm tra tiếng Anh, kiểm tra GMAT: tất cả thí sinh đến Trường thi tại phòng máy tính. Hình thức thi trắc nghiệm tại phòng máy tính. Thông tin phòng thi sẽ gửi email thí sinh từ ngày 30/3/2023. Ghi chú: thí sinh đăng ký hướng ứng dụng không tham dự kiểm tra GMAT. 

-  Thí sinh đã nộp hồ sơ chú ý các mốc thời gian quan trọng sau: 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung

Thứ Ba, 21/3/2023

Sáng từ 07:30 đến 11:00; chiều từ 13:30 đến 16:00

2

Công bố danh sách thí sinh nộp hồ sơ, đủ điều kiện miễn tiếng Anh, diện phải dự kiểm tra tiếng Anh, diện thi GMAT.

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, số CCCD, email, điện thoại.

Điều chỉnh thời gian công bố lúc 11:00 ngày 25/3/2023

Ghi chú: Các thí sinh đăng ký hướng nghiên cứu cần phải tham dự thi GMAT

Đã công bố danh sách, Vui lòng xem thông tin tại đây: xem

3

Nhận bổ sung các loại giấy tờ còn thiếu 

(Đối với các hồ sơ đã nộp mà còn thiếu các thủ tục giấy tờ) 

27, 28/3/2023

Xem trên biên nhận hồ sơ

4

Gửi thông tin tài khoản thi

30/3/2023

Tình trạng: đã gửi SMS và email 

Gửi qua email in trên biên nhận hồ sơ. Trường hợp sai email vui lòng phản hồi theo thông tin bên dưới

5

KIỂM TRA TIẾNG ANH (*)

Sáng Chủ nhật, 02/4/2023, theo thông tin trong email

Kiểm tra tại cơ sở B, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Q. 10.

(Thí sinh vui lòng gửi xe cổng đường Đào Duy Từ)

6

KIỂM TRA GMAT (**)

Sáng Chủ nhật, 02/4/2023, theo thông tin trong email

Thời gian thi sau khi kiểm tiếng Anh

Đối với trường hợp đã đăng ký hướng nghiên cứu

7

Công bố kết quả thi, kết quả trúng tuyển

Điều chỉnh thời gian công bố kết quả thi, kết quả trúng tuyển: dự kiến công bố lúc 16:00 ngày 11/4/2023. 

Website Viện ĐTSĐH

https://sdh.ueh.edu.vn/

(*), (**): thí sinh kiểm tra tại phòng máy tính tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Thông tin phòng máy tính dự thi sẽ ghi rõ trong email. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên máy tính.

Email tiếp nhận thông tin chỉnh sửa hồ sơ: phamthanhdat@ueh.edu.vn

Thắc mắc thông tin trên biên nhận hồ sơ: điện thoại: (028) 38.235.277 nhấn tiếp các số nội bộ  16, 20, 21, 24, 25.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN