Để xem thông tin vui lòng nhập số Căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân, sau đó bấm nút [Xem kết quả]:

Ghi chú:

- Trường hợp nhập số CCCD/số CMND không tra được kết quả, vui lòng xem lại số CCCD/số CMND in trên biên nhận hồ sơ.

- Các sai sót thông tin cần điều chỉnh, thí sinh gửi đến email phamthanhdat@ueh.edu.vn đồng thời c/c đến email sdh@ueh.edu.vn để điều chỉnh (có thể gửi bản chụp minh chứng kèm theo).

- Thí sinh chú ý kiểm tra đúng tên email của mình.

- Trường đã gửi tin nhắn SMS để thông báo thí sinh có mặt tại phòng thi. Chú ý: mang theo Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân để dự kiểm tra.

- Thí sinh cần thực hiện thanh toán lệ phí hồ sơ; lệ phí kiểm tra Anh văn, lệ phí thi GMAT (nếu có) trước ngày 27/3/2023. Trường hợp chưa thanh toán sẽ không có trong danh sách thi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN