Nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tạm ngưng tiếp thí sinh và người học đến liên hệ công tác tại Viện Đào tạo Sau đại học từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020. Trong thời gian kể trên, Viện Đào tạo Sau đại học triển khai thực hiện qua mạng các công việc liên quan đến thí sinh và người học, cụ thể như sau:

1. Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1, thí sinh thực hiện các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển sinh;
 • Lệ phí dự thi: thực hiện nộp qua cổng thanh toán UEH Payment (http://payment.ueh.edu.vn - Cổng 3, chọn đợt thu Lệ phí thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2020)
 • Gửi bản scan toàn bộ hồ sơ tuyển sinh (bao gồm xác nhận đã nộp lệ phí dự thi qua cổng UEH Payment) qua email sdh@ueh.edu.vn, bản giấy gửi qua đường bưu điện đến Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM). Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 03/4/2020.

2. Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên cao học các khóa còn trong thời gian đào tạo thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: gửi email cho chuyên viên quản lý khóa học, nội dung bao gồm các thông tin Khóa học, Mã số học viên, Họ tên, Chuyên ngành, Giảng viên hướng dẫn và các hồ sơ sau:
  • Bản scan Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ;
  • Bản scan Chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng. Trường hợp thi ngoại ngữ đầu ra do Trường tổ chức vui lòng ghi rõ ngày thi trong nội dung email;
  • 01 file MS-Word toàn văn luận văn thạc sĩ (bao gồm trang bìa, trang phụ bìa, lời cam đoan, tóm tắt…) để kiểm tra hình thức trình bày;
 • Bước 2: chuyên viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra điều kiện nộp luận văn, đề nghị học viên điều chỉnh hình thức trình bày luận văn (nếu cần) và phản hồi qua email cho học viên.
 • Bước 3: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi của chuyên viên quản lý khóa học, học viên gửi bản giấy các hồ sơ sau qua đường bưu điện đến Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), bao gồm:
  • 05 quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4);
  • Lý lịch khoa học theo mẫu dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

3. Học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thực hiện theo các bước sau:
(Ghi chú: thời gian áp dụng từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 12/4/2020 - sau thời gian trên, học viên thực hiện các bước theo quy định của Viện Đào tạo Sau đại học: Xem thêm)

 • Bước 1: chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng chấm luận văn;
 • Bước 2: nộp file mềm luận văn cho Thư viện thông qua website http://digital.lib.ueh.edu.vn/ (xem hướng dẫn). Trường hợp thắc mắc liên quan đến thao tác nộp file vào hệ thống thư viện vui lòng liên hệ thông tin sau:  Email: luongpt@ueh.edu.vn;  ĐT: 0977201381 (Phạm Thị Lương) email: vlqgiao@ueh.edu.vn;  ĐT: 0918219389 (Vũ Lê Quỳnh Giao).
 • Bước 3: gửi bản giấy các hồ sơ sau qua đường bưu điện đến Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM):
  • Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn theo biên bản góp ý của Hội đồng có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn;
  • Bản in nội dung email xác nhận luận văn được chấp nhận của Thư viện.

4. Nghiên cứu sinh:

4.1 Đối với bảo vệ đề cương: 

https://sdh.ueh.edu.vn/dao-tao-tien-si-69137/quy-trinh-bao-ve-de-cuong-nghien-cuu-tieu-luan-tong-quan-va-cac-chuyen-de.html

Nghiên cứu sinh (NCS) gửi qua email ngandtm@ueh.edu.vn: Giấy đề nghị bảo vệ đã có xác nhận của các Giảng viên hướng dẫn (GVHD), biên lai đóng học phí, đề cương chi tiết để bảo vệ (bao gồm cả trang bìa trong 1 file duy nhất, như quyển in) và các thông tin cá nhân: họ tên, chuyên ngành, điện thoại, email, khóa, GVHD...

Sau khi kiểm tra đủ điều kiện thì Viện sẽ chuyển thông tin về Khoa, Khoa sẽ liên hệ để hướng dẫn NCS nộp quyển (qua bưu điện) và tổ chức cho NCS bảo vệ.

Lưu ý: trường hợp NCS thay đổi đề tài thì phải thực hiện thủ tục thay đổi đề tài trước.

4.2 Đối với bảo vệ 3 chuyên đề: 

https://sdh.ueh.edu.vn/dao-tao-tien-si-69137/quy-trinh-bao-ve-de-cuong-nghien-cuu-tieu-luan-tong-quan-va-cac-chuyen-de.html

NCS gửi qua email ngandtm@ueh.edu.vn: Giấy đề nghị bảo vệ đã có xác nhận của các GVHD, biên lai đóng học phí, các chuyên đề (bao gồm cả trang bìa như quyển in, mỗi chuyên đề là 1 file riêng) và các thông tin cá nhân: họ tên, chuyên ngành, điện thoại, email, khóa, GVHD... Sau khi kiểm tra đủ điều kiện thì Viện sẽ chuyển thông tin về Khoa, Khoa sẽ liên hệ để hướng dẫn NCS nộp quyển (qua bưu điện) và tổ chức cho NCS bảo vệ.

Lưu ý: NCS gửi kèm đề cương chi tiết đã bảo vệ.

4.3 Đối với bảo vệ cấp cơ sở: NCS nộp qua email ngandtm@ueh.edu.vn: Giấy đề nghị bảo vệ có xác nhận của tập thể GVHD, file mềm toàn văn luận án (bao gồm cả trang bìa, như quyển in trong 1 file word duy nhất) để kiểm tra đạo văn và các thông tin cá nhân: họ tên, chuyên ngành, điện thoại, email, khóa, GVHD, tên đề tài, bước thực hiện: bảo vệ cơ sở... Sau khi có kết quả đạt yêu cầu thì NCS gửi bưu điện (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) 7 quyển luận án và toàn bộ hồ sơ theo quy định:

https://sdh.ueh.edu.vn/quy-trinh-lien-quan-dao-tao-tien-si/quy-trinh-dao-tao-trinh-do-tien-si.html

4.4 Đối với phản biện độc lập:

https://sdh.ueh.edu.vn/quy-trinh-lien-quan-dao-tao-tien-si/quy-trinh-dao-tao-trinh-do-tien-si.html

NCS gửi qua bưu điện (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) hồ sơ phản biện độc lập theo quy định:

Đồng thời gửi qua email ngandtm@ueh.edu.vn thông tin cá nhân: họ tên, chuyên ngành, điện thoại, email, khóa, GVHD, tên đề tài, bước thực hiện: bảo vệ cơ sở/PBĐL...

4.5 Đối với bảo vệ cấp trường: NCS nộp qua email ngandtm@ueh.edu.vn: Giấy đề nghị bảo vệ có xác nhận của tập thể GVHD, file mềm toàn văn luận án (bao gồm cả trang bìa, như quyển in trong 1 file word duy nhất) để kiểm tra đạo văn và các thông tin cá nhân: họ tên, chuyên ngành, điện thoại, email, khóa, GVHD, tên đề tài, bước thực hiện: bảo vệ cơ sở/PBĐL/bảo vệ cấp trường...  Sau khi có kết quả đạt yêu cầu thì NCS gửi bưu điện (Phòng A.001 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) toàn bộ hồ sơ theo quy định (trừ các bản nhận xét tóm tắt luận án và Danh sách gửi nhận xét tóm tắt):

https://sdh.ueh.edu.vn/quy-trinh-lien-quan-dao-tao-tien-si/quy-trinh-dao-tao-trinh-do-tien-si.html

Trân trọng./-