Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Anh/Chị học viên thông tin lịch thi tháng 3/2024 của các lớp cao học học tại TP.HCM và Phân hiệu Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Lịch thi tháng 3/2024 các lớp học tại TP.HCM: link

- Lịch thi tháng 3/2024 các lớp học tại Phân hiệu Vĩnh Long: link

Học viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn.

1. Đối với hình thức thi trực tuyến (online):

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng học viên sẽ thi ONLINE và chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.

2. Đối với hình thức thi tập trung (offline): Học viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên portal của học viên. Học viên đến trường dự thi chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN