Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo đến Anh/Chị học viên thông tin lịch thi tháng 12/2023 của các lớp cao học học tại TP.HCM và Phân hiệu Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Lịch thi tháng 12/2023 các lớp học tại TP.HCM: link

- Lịch thi tháng 12/2023 các lớp học tại Phân hiệu Vĩnh Long: link

1. Đối với hình thức thi trực tuyến (online):

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng học viên sẽ thi ONLINE và chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế,

Học viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn

Học viên học tại các cơ sở của UEH tại TP. HCM không đủ điều kiện về thiết bị, đường truyền để dự thi trực tuyến (Học viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT tại Website P.KHĐTKT) đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để được xếp lại lịch thi, hình thức thi và sẽ thi trực tuyến tại phòng máy tính của Trường. Thời hạn học viên đăng ký từ ngày 27/11/2023 đến ngày 28/11/2023. Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-sau-dai-hoc-17 vào ngày 30/11/2023

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy UEH), đề thi được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác.

Anh/chị vui lòng xem thêm Các quy định về tổ chức thi theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại website của phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí tại link sau đây: link

2. Đối với hình thức thi tập trung (offline):

Học viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên portal của học viên. Học viên đến trường dự thi chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế.

Trường hợp cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ Viện Đào tạo Sau đại học (qua email phamthanhdat@ueh.edu.vn).

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN