Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 29 (2019-2021) như sau:

  • Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo sẽ được nhà trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 07/11/2021 đến ngày 06/5/2022.
  • Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: tính theo đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 21/11/2021, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn tại website của Viện Đào tạo Sau đại học (www.sdh.ueh.edu.vn), mục Đăng ký học phần;
  • Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;
  • Bước 3: Gửi Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn qua đường bưu điện đến: Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001 - 17 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM - ghi rõ: Gia hạn thời gian đào tạo Khóa 29).

Đề nghị học viên cao học Khóa 29 (2019 - 2021) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN