Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 29 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 29 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt nhập học, cụ thể:

STT

Mã LHP

Tên học phần

Lớp

Phòng

Ngày
bắt đầu

Ghi chú

1

19C1PHI61000411

Triết học

AD4

E604

29/02/2020

Hủy

2

19C1ADV60700402

Kế toán tài chính cao cấp 1

KN2

B510

07/01/2020

Hủy

3

19C1ADV60700502

Kế toán tài chính cao cấp 2

KN2

B510

10/03/2020

Hủy

4

19C1ADV60700603

Kế toán quản trị cao cấp

KN2

B510

14/04/2020

Hủy

5

19C1APP60700302

Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán

KN2

B510

05/11/2019

Hủy

6

19C1PHI61000421

Triết học

KN2

B510

10/10/2019

Hủy

7

19C1RES60700202

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán

KN2

B510

08/10/2019

Hủy

8

19C1LAW52201

Luật so sánh (II)

LA1

A315

27/02/2020

Hủy, đổi sang môn Luật thương mại quốc tế (II)

 

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức cập nhật ngày 03/10/2019 (tại đây) hoặc thời khóa biểu cá nhân của học viên tại website Đăng ký học phần.

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (tại đây) để đăng ký lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2019. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn)

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN