Theo Thông báo gia hạn thời gian đào tạo của học viên cao học Khóa 27 (2017-2029) hướng Nghiên cứu, học viên được kéo dài thời gian đào tạo đợt 3 đến hết ngày 23/7/2021.

 

Tuy nhiên trong thời gian gia hạn này, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh có ban hành một số quyết định phòng chống dịch, Trường có thông báo tạm ngưng tiếp người học tại Viện Đào tạo Sau đại học. Nhằm đảm bảo quyền lợi học viên, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 27 (2017-2029) hướng Nghiên cứu được kéo dài thời gian gia hạn đợt 3 đến hết ngày 06/8/2021.

 

 Sau thời gian trên, nếu học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thì phải làm thủ tục gia hạn đợt 4 và đóng học phí gia hạn theo quy định (sẽ có thông báo sau).

 

 Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Khóa 27 (2017-2019) hướng Nghiên cứu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN