Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 31.2 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 31.2 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt nhập học, cụ thể:

TT

Mã LHP

Tên học phấn

Lớp

Ghi chú

  1.  

21C1CRI60200803

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

CHK31.2_AD3

Hủy

  1.  

21C1OPE60201604

Quản trị điều hành

CHK31.2_AD4

Hủy

  1.  

21C1RES60201404

Phương pháp nghiên cứu khoa học

CHK31.2_AD4

Hủy

  1.  

21C1PHI61000413

Triết học

CHK31.2_KM1

Hủy

 

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức (đính kèm) hoặc thời khóa biểu cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn).

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký lớp học phần khác.

Các học viên còn trong hạn đào tạo có thể đăng ký đợt bổ sung này (kể cả học viên K31.2 chưa đăng ký học phần) có thể đăng ký cùng.

Thời gian đăng ký từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 28/11/2021. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN