Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường tổ chức thi tiếng Anh đầu ra sau đại học năm 2021 (đợt 2-Bổ sung), cụ thể:

1. Thời gian thi: Bắt đầu từ 07g00 ngày 19/9/2021(Học viên đăng nhập phòng thi Trực tuyến trước 06g55)

2. Hình thức thi: Trắc nghiệm - Trực tuyến

3. Đối tượng dự thi: Các học viên đã đăng ký và đóng lệ phí đúng hạn.

4. Danh sách dự thi, số báo danh: xem danh sách đính kèm theo thông báo

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi trên, Trường lưu ý một số điều đối với học viên dự thi:

  1. Đọc kỹ hướng dẫn thi Trực tuyến  tại đây: https://huongdanthi.ueh.edu.vn/index.html# hoặc tại đây https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/huong-dan-thi-online-danh-cho-sinh-vien-4012
  2. Các anh chị học viên cần nhớ thông tin truy cập vào email UEH; thông tin truy cập vào tài khoản học tập. (Nếu quên cần xử lý trước ngày thi, liên hệ hotline phòng CNTT để được hướng dẫn 0777229277, 0906930161, 0918458124 hoặc chatbox trên website: cntt.ueh.edu.vn)
  3. Trước ngày thi 1 ngày: đăng nhập vào Microsoft Teams, kiểm tra WebcamMicro đảm bảo hoạt động bình thường.
  4. Đăng nhập phòng thi Trực tuyến đúng giờ quy định: trước 06g55

Đề nghị các học viên đăng ký dự thi thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng.

Công văn đính kèm


Mã sinh viênHọ và tên lótTênNgày sinhLớp sinh viênSố báo danhPhòng
202114001Đỗ Thị Thúy An07/08/1996K30-2-KT000001BOX-01
202103031Dương Tuấn Anh10/04/1992K30-2-QTSK000002BOX-01
7701280398ALê Nguyễn Hoàng Anh19/05/1994K28_2_KDQT000003BOX-01
202107003Lê Nữ Tùng Anh20/10/1982K30-2-QTKD000004BOX-01
202120002Phạm Phú Anh12/10/1992K30-2-Luat000005BOX-01
202114003Tô Phạm Quế Anh23/04/1997K30-2-KT000006BOX-01
202114004Trần Thị Quỳnh Anh12/03/1995K30-2-KT000007BOX-01
202111009Lê Ngọc Ánh12/09/1990K30-2-TC000008BOX-01
7701280403ALê Thị Ngọc Ánh16/10/1994K28_2_TC000009BOX-01
192111007Nguyễn Thị Ngọc Ánh17/10/1991K29-2-TC000010BOX-01
211120001Trần Ngọc Ẩn21/05/1967K31-1-Luat000011BOX-01
7701280404ALê Viết Ba17/04/1982K28_2_KT_NC000012BOX-01
202107010Hồ Quốc Bảo11/08/1993K30-2-QTKD000013BOX-01
192107010Hứa Lê Thiên Bảo19/11/1995K29-2-QTKD000014BOX-01
202118001Từ Nguyễn Thiên Bảo21/07/1998K30-2-CNTKTTTT000015BOX-01
211107015Phan Trọng Bách14/01/1992K31-1-QTKD000016BOX-01
211114001Nguyễn Thị Biên20/04/1985K31-1-KT000017BOX-01
192116001Ngô Văn Bình10/10/1977K29-2-QLC000018BOX-01
201112001Nguyễn Duy Bình08/03/1994K30-1-NH000019BOX-01
211111009Nguyễn Yên Bình03/05/1992K31-1-TC000020BOX-01
7701280411AHuỳnh Thị Ngọc Bích15/07/1984K28_2_QTKD000021BOX-01
192120004Nguyễn Hồng Bửu26/03/1997K29-2-Luat000022BOX-01
7701270203ANguyễn Tuấn Cảnh1984K27_2_QTKD_NC000023BOX-01
202120003Hoàng Kim Minh Châu20/05/1984K30-2-Luat000024BOX-01
192113003Phan Ngọc Diễm Chi10/06/1990K29-2-TCC000025BOX-01
7701280428AHoàng Giao Chỉ26/12/1993K28_2_KDQT000026BOX-01
202114008Lê Thị Kim Chung05/07/1997K30-2-KT000027BOX-01
7701280434AĐặng Quốc Chương20/12/1993K28_2_QTKD000028BOX-01
202107017Hạ Bá Công21/04/1994K30-2-QTKD000029BOX-01
201111010Trần Quốc Cường15/10/1992K30-1-TC000030BOX-01
201107019Bùi Thái Thanh Danh30/04/1997K30-1-QTKD-NC000031BOX-01
201107022Trần Thiên Di17/06/1984K30-1-QTKD-NC000032BOX-02
201114007Trần Nghĩa Sĩ Diện05/07/1998K30-1-KT000033BOX-02
202114011Nguyễn Thị Ngọc Diệu18/03/1997K30-2-KT000034BOX-02
192107026Đinh Ngọc Khánh Dung24/08/1994K29-2-QTKD-NC000035BOX-02
201107029Trần Thị Bích Dung30/06/1994K30-1-QTKD000036BOX-02
201112006Nguyễn Anh Duy28/06/1996K30-1-NH000037BOX-02
7701280510ANguyễn KhánhDuy25/03/1995K28_2_Luat000038BOX-02
7701280509ATrần Minh Quang Duy07/01/1992K28_2_TC000039BOX-02
192107035Trần Nguyễn Hoàng Duy20/09/1994K29-2-QTKD-NC000040BOX-02
192109004Đinh Hà Mỹ Duyên13/10/1996K29-2-KDQT000041BOX-02
202103007Võ Văn Dũng25/04/1970K30-2-QTSK000042BOX-02
7701280499AHuỳnh Lê Thái Dương09/07/1995K28_2_KDTM000043BOX-02
192111022Lê Văn Dương13/05/1993K29-2-TC000044BOX-02
192107019Đào Duy Đạt12/12/1988K29-2-QTKD000045BOX-02
7701280466ANguyễn Lý Anh Điền07/01/1992K28_2_NH000046BOX-02
202120008Huỳnh Minh Đức15/10/1973K30-2-Luat000047BOX-02
192107024Lý Hồng Đức02/09/1987K29-2-QTKD-NC000048BOX-02
201107028Nguyễn Trung Đức24/09/1995K30-1-QTKD000049BOX-02
202120007Phan Thanh Huy Đức18/07/1983K30-2-Luat000050BOX-02
192114012Vũ Văn Đức05/10/1992K29-2-KT-NC000051BOX-02
201107035Vũ Thị Hương Giang24/11/1995K30-1-QTKD-NC000052BOX-02
201111019Lê Thị Thanh 26/11/1994K30-1-TC-NC000053BOX-02
201112009Nguyễn Hoàng Như 07/06/1991K30-1-NH000054BOX-02
202114021Nguyễn Thị Thu 11/10/1988K30-2-KT000055BOX-02
201111018Trần Thị Thu 15/09/1994K30-1-TC-NC000056BOX-02
201107045Hồng Thạnh Hào03/09/1992K30-1-QTKD-NC000057BOX-02
192109007Lê Minh Hải17/05/1995K29-2-KDQT000058BOX-02
211111035Nguyễn Thanh Hải09/12/1997K31-1-TC000059BOX-02
192112011Phạm Văn Hải30/09/1997K29-2-NH-NC000060BOX-02
192111031Trịnh Phạm Thị Hoài Hảo01/12/1994K29-2-TC000061BOX-02
202118004Đào Thị Mỹ Hạnh20/01/1998K30-2-CNTKTTTT000062BOX-02
192113005Lê Hồng Hạnh15/02/1993K29-2-TCC000063BOX-03
7701280556ALê Thị Mỹ Hạnh12/10/1993K28_2_KT000064BOX-03
7701280559ANguyễn Thị Hạnh25/08/1996K28_2_KTCT000065BOX-03
211116001Trần Nguyễn Ngọc Hạnh03/10/1982K31-1-QLC000066BOX-03
202114024Đoàn Thị Hằng10/05/1995K30-2-KT000067BOX-03
201112011Hoàng Nguyễn Minh Hằng08/05/1991K30-1-NH000068BOX-03
201120009Hoàng Thị Mai Hằng17/07/1974K30-1-Luat000069BOX-03
201112010Nguyễn Dương Gia Hân15/11/1997K30-1-NH000070BOX-03
211111040Dương Thị Thu Hiền05/10/1990K31-1-TC000071BOX-03
201107047Đinh Vũ Ngọc Hiền19/06/1989K30-1-QTKD-NC000072BOX-03
192111035Hoàng Thanh Hiền24/10/1995K29-2-TC000073BOX-03
201111022Nguyễn Thị Cẩm Hiền11/03/1994K30-1-TC000074BOX-03
192111034Nguyễn Thị Thu Hiền30/07/1997K29-2-TC000075BOX-03
202120016Nguyễn Thúy Hiền01/11/1998K30-2-Luat000076BOX-03
201112013Võ Trần Thu Hiền17/12/1995K30-1-NH000077BOX-03
201107049Nguyễn Chí Hiếu11/10/1993K30-1-QTKD000078BOX-03
192107050Phùng Hoàng Hiệp23/07/1994K29-2-QTKD-NC000079BOX-03
201107051Dương Thị ThanhHoa28/08/1998K30-1-QTKD000080BOX-03
192111040Nguyễn Duy Hoài23/10/1997K29-2-TC-NC000081BOX-03
192113008Trần Thị Thanh Hoài03/06/1990K29-2-TCC000082BOX-03
7701280599ALê MinhHoàng09/02/1995K28_2_TC000083BOX-03
201112016Nguyễn Bảo Minh Hoàng10/10/1995K30-1-NH000084BOX-03
201112015Phạm Tô Minh Hoàng18/11/1996K30-1-NH000085BOX-03
202110010Vương Đại Hoàng05/08/1992K30-2-KDTM000086BOX-03
192113007Lê Thị Kim Hòa14/06/1996K29-2-TCC000087BOX-03
202114033Nguyễn Thị Hòa13/05/1988K30-2-KT000088BOX-03
202107064Phan Thái Hòa01/10/1991K30-2-QTKD000089BOX-03
201107052Phạm Văn Hòa13/10/1993K30-1-QTKD000090BOX-03
7701270463ANguyễn ThịHợi26/03/1982K27_2_KT_NC000091BOX-03
211107085Lê Doãn Huấn20/01/1993K31-1-QTKD000092BOX-03
192107065Đoàn Quốc Huy22/12/1996K29-2-QTKD000093BOX-03
201112021Huỳnh Đức Huy19/04/1996K30-1-NH000094BOX-04
201112020Nguyễn Hoàng Huy28/03/1996K30-1-NH000095BOX-04
211114017Lê Thị Huyền22/08/1989K31-1-KT000096BOX-04
202107082Nguyễn Thị Khánh Huyền05/10/1997K30-2-QTKD000097BOX-04
202103012Nguyễn Thị Mai Huyền15/04/1992K30-2-QTSK000098BOX-04
192109014Hà Ngọc Huỳnh10/07/1996K29-2-KDQT000099BOX-04
211118006Cao Việt Hùng28/11/1992K31-1-CNTKTTTT000100BOX-04
201107053Nguyễn Minh Hùng27/05/1994K30-1-QTKD-NC000101BOX-04
192120019Đỗ Khắc Tất Hưng18/11/1993K29-2-Luat000102BOX-04
201107054Huỳnh Minh Hưng02/02/1997K30-1-QTKD000103BOX-04
202103011Nguyễn Thị Hương13/02/1995K30-2-QTSK000104BOX-04
202120018Nguyễn Thị Kim Hương18/08/1997K30-2-Luat000105BOX-04
201107058Y Khoa Niê Kdăm27/07/1997K30-1-QTKD000106BOX-04
202120042Nguyễn ĐìnhKha22/09/1986K30-2-Luat000107BOX-04
192112019Nguyễn Đức Khang02/12/1996K29-2-NH000108BOX-04
192112018Nguyễn Thành Khang01/04/1995K29-2-NH-NC000109BOX-04
7701280648ADương Quốc Lê Khanh17/05/1994K28_2_QTKD_NC000110BOX-04
202120019Phạm Quang Khải25/12/1997K30-2-Luat000111BOX-04
192107071Đào Đức Khánh10/08/1993K29-2-QTKD-NC000112BOX-04
201112023Ngô Phúc Khánh12/03/1997K30-1-NH000113BOX-04
201107061Nguyễn Đức Khánh05/09/1993K30-1-QTKD000114BOX-04
192120024Lê Minh Anh Khoa16/11/1996K29-2-Luat000115BOX-04
211114018Nguyễn Kim Hồng Khuyên25/10/1988K31-1-KT000116BOX-04
192111051Nguyễn Hoàng Khương19/09/1997K29-2-TC000117BOX-04
201112026Lưu Minh Kiệt24/07/1994K30-1-NH000118BOX-04
202109015Lê Thị Thu Lan01/06/1995K30-2-KDQT000119BOX-04
211114020Lý Ngọc Lài17/07/1987K31-1-KT000120BOX-04
7701280677ANguyễn Huỳnh Nhật Lãm17/07/1994K28_2_TC000121BOX-04
7701280675ANguyễn Gia Lâm27/09/1996K28_2_TC000122BOX-04
7701280674ATrần Đình Thái Lâm09/06/1995K28_2_NH_NC000123BOX-04
192114030Ngô Thị Mỹ Lệ10/12/1997K29-2-KT-NC000124BOX-04
211118008Nguyễn Thị Hoàng Liên16/06/1994K31-1-CNTKTTTT000125BOX-05
201107068Bùi Thị Diệu Linh01/06/1991K30-1-QTKD000126BOX-05
201112028Đào Mỹ Linh31/03/1997K30-1-NH000127BOX-05
192112020Đặng Mai Trúc Linh21/11/1994K29-2-NH000128BOX-05
192107082Hoàng Mỹ Linh08/01/1992K29-2-QTKD000129BOX-05
201112029Ngô Thị Diệu Linh09/09/1995K30-1-NH000130BOX-05
202118007Nguyễn Hoàng Khánh Linh15/12/1997K30-2-CNTKTTTT000131BOX-05
201111037Nguyễn Ngọc Thùy Linh19/07/1991K30-1-TC000132BOX-05
201107067Nguyễn Thị Mỹ Linh20/10/1994K30-1-QTKD-NC000133BOX-05
192109017Phạm Hiến Linh16/01/1988K29-2-KDQT000134BOX-05
202114045Phạm Phú Phương Linh20/11/1996K30-2-KT000135BOX-05
201111040Trần Thị Mỹ Linh17/12/1996K30-1-TC000136BOX-05
202112027Vi Mỹ Linh01/04/1991K30-2-NH000137BOX-05
192107083Vũ Khánh Linh16/06/1992K29-2-QTKD000138BOX-05
202120021Trần Ngọc Lĩnh03/10/1994K30-2-Luat000139BOX-05
7701280705ALương Kim Loan12/04/1993K28_2_TC000140BOX-05
201114020Huỳnh Thị Ngọc Long31/05/1992K30-1-KT-NC000141BOX-05
192120026Lê Trần Hoàng Long18/04/1987K29-2-Luat000142BOX-05
192107085Huỳnh Khánh Lộc10/12/1991K29-2-QTKD000143BOX-05
7701280712ADương Quốc Lợi03/06/1994K28_2_TC000144BOX-05
201107069Đoàn Tấn Lợi20/05/1985K30-1-QTKD000145BOX-05
211107117Huỳnh Trọng Lợi20/06/1987K31-1-QTKD000146BOX-05
192112023Nguyễn Tấn Lợi18/02/1987K29-2-NH000147BOX-05
201111043Nguyễn Hiền Lương12/10/1988K30-1-TC000148BOX-05
201120019Lê Duy Lượng20/01/1985K30-1-Luat000149BOX-05
7701280724APhan Trọng Lưu28/09/1993K28_2_TCC000150BOX-05
7701280719ANgô Thế Lữ01/06/1993K28_2_NH000151BOX-05
201112031Phan Thị Mỹ Ly30/07/1996K30-1-NH000152BOX-05
201114021Phạm Thị Diệu 01/01/1994K30-1-KT-NC000153BOX-05
201114024Lê Thị Tuyết Mai13/05/1987K30-1-KT-NC000154BOX-05
192111056Nguyễn Thị Phương Mai21/06/1995K29-2-TC000155BOX-05
201107071Nguyễn Văn Mạnh19/11/1993K30-1-QTKD000156BOX-06
211118010Quan Toại Mẫn11/10/1994K31-1-CNTKTTTT000157BOX-06
7701280744AÂu Anh Minh15/04/1995K28_2_KDQT000158BOX-06
201111046Nguyễn Ngọc DiễmMinh05/10/1981K30-1-TC000159BOX-06
192109021Lê Thị Trà My20/11/1994K29-2-KDQT000160BOX-06
192112028Bùi Xuân Hoàng Nam18/01/1995K29-2-NH000161BOX-06
201107075Lê Ngọc Nam13/02/1995K30-1-QTKD000162BOX-06
211114025Nguyễn Bắc Tiến Nam20/08/1984K31-1-KT000163BOX-06
201107074Nguyễn Đình Nam15/12/1995K30-1-QTKD000164BOX-06
192107099Phạm Nguyễn Ngọc Nam30/06/1995K29-2-QTKD-NC000165BOX-06
201120022Bùi Thị Thu Ngân13/07/1977K30-1-Luat000166BOX-06
211107144Đinh Thị Hồng Ngân15/12/1994K31-1-QTKD000167BOX-06
201107077Lê Thị Thái Ngân18/10/1993K30-1-QTKD-NC000168BOX-06
201107079Ngô Mai Kim Ngân27/09/1997K30-1-QTKD-NC000169BOX-06
7701280771ANguyễn Thị Ngân20/11/1993K28_2_TC000170BOX-06
201112033Trần Ngọc Thảo Ngân05/04/1994K30-1-NH000171BOX-06
192113009Trần Thị Kim Ngân08/01/1996K29-2-TCC000172BOX-06
192109023Hà Siêu Nghi21/07/1997K29-2-KDQT-NC000173BOX-06
202107118Nguyễn Trọng Nghĩa15/09/1993K30-2-QTKD000174BOX-06
192120031Trần Đại Nghĩa22/01/1991K29-2-Luat000175BOX-06
202120023Trương Trần Nguyễn Nghĩa01/01/1990K30-2-Luat000176BOX-06
192111068Trần Lê Lam Ngọc12/11/1997K29-2-TC000177BOX-06
202109026Trần Thảo Ngọc27/06/1997K30-2-KDQT000178BOX-06
201107084Trần Thị Như Ngọc16/04/1993K30-1-QTKD-NC000179BOX-06
7701280790ATrịnh Trương Kiều Ngọc29/08/1995K28_2_KT_NC000180BOX-06
201107087Hà Quốc Nguyên03/01/1996K30-1-QTKD000181BOX-06
192114041Lê Thành Thái Nguyên22/12/1996K29-2-KT-NC000182BOX-06
192109024Nguyễn Trung Nguyên18/09/1995K29-2-KDQT000183BOX-06
201107086Trần Khôi Nguyên02/10/1983K30-1-QTKD000184BOX-06
192107109Lê Thị Minh Nguyệt11/07/1991K29-2-QTKD-NC000185BOX-06
192114043Trần Thanh Nhàn02/10/1993K29-2-KT000186BOX-06
201114027Nguyễn Thị Thanh Nhã02/01/1976K30-1-KT-NC000187BOX-07
202103018Nguyễn Trọng Nhân08/04/1989K30-2-QTSK000188BOX-07
202114065Phan Hoàng Nhật04/11/1989K30-2-KT000189BOX-07
202107129Dương Thị Phương Nhi19/01/1996K30-2-QTKD000190BOX-07
202107125Nguyễn Dư Bảo Nhi24/09/1995K30-2-QTKD000191BOX-07
202114066Phan Thảo Nhi21/02/1998K30-2-KT000192BOX-07
7701280822ATrần Thị ThảoNhi15/10/1995K28_2_KT_NC000193BOX-07
192109026Lê Thị Hồng Nhung24/08/1996K29-2-KDQT000194BOX-07
201112036Đặng Thị Ái Như18/09/1994K30-1-NH000195BOX-07
201107092Nguyễn Thị Quỳnh Như07/03/1994K30-1-QTKD000196BOX-07
7701280834AVõ Huỳnh Như15/10/1995K28_2_QTKD_NC000197BOX-07
211111088Trần Văn Ninh04/03/1997K31-1-TC000198BOX-07
201120026Nguyễn Thị Kiều Oanh18/05/1982K30-1-Luat000199BOX-07
201109020Trần Thị Oanh08/01/1998K30-1-KDQT-NC000200BOX-07
192111082Lương Nguyễn Hồng Phúc04/10/1994K29-2-TC-NC000201BOX-07
202107133Phạm Phú Anh Phúc09/03/1998K30-2-QTKD000202BOX-07
7701280879AĐặng Thị Minh Phương23/12/1995K28_2_KDTM000203BOX-07
202107136Trần Thị Trúc Phương02/05/1985K30-2-QTKD000204BOX-07
192112036Võ Thị Yến Phương28/10/1991K29-2-NH000205BOX-07
202107138Đặng Thị Minh Phượng20/01/1977K30-2-QTKD000206BOX-07
211120045Trần Thị Minh Phượng27/08/1978K31-1-Luat000207BOX-07
201103012Trương Ngọc Phượng21/05/1993K30-1-QTSK000208BOX-07
202118013Ngô Vũ Quang09/04/1997K30-2-CNTKTTTT000209BOX-07
201107097Nguyễn Triều Dương Quang28/05/1994K30-1-QTKD000210BOX-07
192107139Võ Hoàng Quốc24/05/1994K29-2-QTKD000211BOX-07
192111094Trần Hữu Quỳnh06/08/1992K29-2-TC000212BOX-07
201107102Trần Minh Ry25/05/1994K30-1-QTKD-NC000213BOX-07
202114077Đinh Thị Lê Sa19/07/1989K30-2-KT000214BOX-07
201114030Nguyễn Bách Sang28/09/1996K30-1-KT000215BOX-07
201109024Nguyễn Thị Điền Sương12/10/1998K30-1-KDQT-NC000216BOX-07
7701280948AĐoàn MinhTâm15/06/1985K28_2_QTKD000217BOX-07
192107154Phạm Thị Thanh Tâm18/10/1994K29-2-QTKD000218BOX-08
192114059Dương Văn Thanh04/01/1979K29-2-KT-NC000219BOX-08
192114058Nguyễn Hoàng Huyền Thanh27/10/1997K29-2-KT-NC000220BOX-08
202114080Phạm Thị Phương Thanh22/11/1997K30-2-KT000221BOX-08
201112041Lâm Văn Thành10/06/1998K30-1-NH000222BOX-08
192109036Nguyễn Tuấn Thành05/07/1997K29-2-KDQT000223BOX-08
202107157Phạm Thị Thành25/05/1995K30-2-QTKD000224BOX-08
192109038Châu Hoàng Mai Thảo08/11/1994K29-2-KDQT000225BOX-08
192113014Dương Lê Ngọc Thảo09/04/1996K29-2-TCC000226BOX-08
201107109Hồ Ngọc Phương Thảo08/01/1993K30-1-QTKD000227BOX-08
192112043Ngô Thị Thanh Thảo20/06/1995K29-2-NH000228BOX-08
192107171Nguyễn Hương Thảo03/12/1992K29-2-QTKD000229BOX-08
201109029Nguyễn Thị Thu Thảo22/04/1994K30-1-KDQT000230BOX-08
192111108Phan Võ Phương Thảo11/08/1997K29-2-TC000231BOX-08
201107108Tô Phước Thảo06/11/1990K30-1-QTKD000232BOX-08
202114081Trần Thị Thu Thảo29/07/1992K30-2-KT000233BOX-08
202114082Vũ Hoàng Phương Thảo24/07/1996K30-2-KT000234BOX-08
201112039Trần Quang Thái16/05/1981K30-1-NH000235BOX-08
192107157Phạm Kim Thạch27/10/1996K29-2-QTKD000236BOX-08
202120028Phan Minh Thắng21/04/1979K30-2-Luat000237BOX-08
7701280970ATrịnh Đình Thắng07/08/1991K28_2_CNTKTTTT000238BOX-08
211112042Nguyễn Thị Anh Thi04/10/1997K31-1-NH000239BOX-08
202120029Nguyễn Thị Mỹ Thiện05/07/1997K30-2-Luat000240BOX-08
201111080Võ Thị Kim Thoa03/01/1994K30-1-TC000241BOX-08
202120031Nguyễn Thị Thọ04/04/1985K30-2-Luat000242BOX-08
202107169Nguyễn Thị Diệu Thu02/09/1995K30-2-QTKD000243BOX-08
192120044Trần Thị Xuân Thu19/10/1978K29-2-Luat000244BOX-08
202109038Nguyễn Thị Thu Thuyết09/04/1996K30-2-KDQT000245BOX-08
201112045Trần Thị Ngọc Thùy02/07/1998K30-1-NH000246BOX-08
211116004Đoàn Thanh Thủy29/11/1984K31-1-QLC000247BOX-08
202118018Hồ Thụy Hương Thủy15/06/1983K30-2-CNTKTTTT000248BOX-08
192114067Hồ Trần Thị Thanh Thủy04/02/1992K29-2-KT-NC000249BOX-09
201112044Đặng Thị Thúy20/02/1997K30-1-NH000250BOX-09
192109040Đoàn Nguyễn Anh Thư26/09/1994K29-2-KDQT000251BOX-09
211116003Nguyễn Thị Minh Thư09/05/1990K31-1-QLC000252BOX-09
202114088Tôn Nữ Anh Thư19/11/1997K30-2-KT000253BOX-09
192109043Nguyễn Thanh Thy06/11/1996K29-2-KDQT000254BOX-09
202114090Viên Ngọc Anh Thy22/08/1997K30-2-KT000255BOX-09
7701281070ANguyễn Thị Xuân Tiền16/10/1995K28_2_KTCT000256BOX-09
201107116Nguyễn Ngọc Tiến10/10/1991K30-1-QTKD-NC000257BOX-09
202120034Nguyễn Văn Tiệp25/03/1989K30-2-Luat000258BOX-09
202107181Lê Hoàng Tin02/08/1997K30-2-QTKD000259BOX-09
211111132Huỳnh Tiến Tín09/12/1983K31-1-TC000260BOX-09
201112046Lê Nhật Tín13/02/1995K30-1-NH000261BOX-09
192112048Trần Minh Tính04/07/1990K29-2-NH000262BOX-09
201107118Nguyễn Minh Toàn08/09/1996K30-1-QTKD000263BOX-09
201112050Lê Thị Huyền Trang02/12/1997K30-1-NH000264BOX-09
192111122Lê Thị Thu Trang05/12/1995K29-2-TC000265BOX-09
192114076Lê Thị Thu Trang11/08/1996K29-2-KT-NC000266BOX-09
192111128Lê Thùy Đoan Trang23/07/1996K29-2-TC000267BOX-09
192111124Lương Minh Trang14/09/1997K29-2-TC000268BOX-09
192111127Nguyễn Huỳnh Đoan Trang08/04/1992K29-2-TC-NC000269BOX-09
201114048Phan Quỳnh Trang25/10/1993K30-1-KT000270BOX-09
201114051Trịnh Quỳnh Trang25/12/1995K30-1-KT000271BOX-09
201114045Dương Thùy Trâm03/01/1993K30-1-KT-NC000272BOX-09
202109040Đỗ Ngọc Bảo Trâm03/12/1996K30-2-KDQT000273BOX-09
202114092Nguyễn Thị Thanh Trâm03/01/1989K30-2-KT000274BOX-09
201107122Vũ Bảo Trân01/05/1995K30-1-QTKD000275BOX-09
201107125Nguyễn Minh Trí29/04/1993K30-1-QTKD-NC000276BOX-09
201107126Trương Minh Trí06/04/1979K30-1-QTKD000277BOX-09
192107197Võ Minh Trí21/06/1994K29-2-QTKD000278BOX-09
192114082Phan Phước Quốc Trung07/02/1992K29-2-KT-NC000279BOX-09
7701281141ABùi Thị Hoàng Truyên27/09/1995K28_2_KDQT_NC000280BOX-10
7701281127AChâu Thị Thanh Trúc01/05/1995K28_2_NH000281BOX-10
202120038Trang Hoàng Thiên Trúc16/08/1997K30-2-Luat000282BOX-10
201112051Huỳnh Minh Tuấn17/09/1993K30-1-NH000283BOX-10
192111135Nguyễn Minh Tuấn26/06/1991K29-2-TC-NC000284BOX-10
201107133Lê Thị Kim Linh Tuyền07/03/1983K30-1-QTKD-NC000285BOX-10
202107204Lê Thị Thanh Tuyền20/02/1992K30-2-QTKD000286BOX-10
192114087Lý Ngọc Tuyền12/01/1995K29-2-KT-NC000287BOX-10
202103029Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền27/04/1986K30-2-QTSK000288BOX-10
192111139Đỗ Hồng Tuyến19/11/1996K29-2-TC000289BOX-10
192114086Lê Ngọc Tùng01/01/1996K29-2-KT-NC000290BOX-10
211107266Lê Minh 20/09/1998K31-1-QTKD000291BOX-10
7701281145ANguyễn Thị Cẩm 25/11/1995K28_2_TC000292BOX-10
201111097Mạc Phương Uyên09/06/1997K30-1-TC000293BOX-10
201107138Nguyễn Lê Phương Uyên27/12/1992K30-1-QTKD000294BOX-10
192111143Hoàng Ngọc Thảo Vân30/11/1994K29-2-TC000295BOX-10
7701281178AKiều Thị Cẩm Vân22/08/1989K28_2_NH000296BOX-10
192107215Lê Thị Thúy Vi26/04/1995K29-2-QTKD000297BOX-10
201107142Nguyễn Thị Tường Vi14/10/1993K30-1-QTKD000298BOX-10
201114054Phan Tường Vi28/12/1996K30-1-KT-NC000299BOX-10
211118016Trịnh Hoàng Việt10/10/1991K31-1-CNTKTTTT000300BOX-10
201107147Phạm Quang Vinh27/08/1990K30-1-QTKD000301BOX-10
201107146Trần Cao Vinh02/01/1993K30-1-QTKD000302BOX-10
192107216Đinh Hữu 15/07/1991K29-2-QTKD000303BOX-10
7701271287AHuỳnh Thanh 29/03/1990K27_2_KTPT000304BOX-10
201107148Nguyễn Nhất 20/01/1981K30-1-QTKD-NC000305BOX-10
202114099Tiêu Hoàng 07/01/1983K30-2-KT000306BOX-10
201107149Nguyễn Thị Hoài Vy02/02/1997K30-1-QTKD000307BOX-10
7701281207APhan Thị Tường Vy29/03/1994K28_2_QTKD_NC000308BOX-10
201114056Nguyễn Trí Xuân17/11/1996K30-1-KT-NC000309BOX-10
201114057Phùng Thị Như Ý06/02/1991K30-1-KT-NC000310BOX-10

BÀI VIẾT LIÊN QUAN