1. Thời gian thi dự kiến: Từ 06g30 đến 10g00 ngày 05/12/2021.

2. Đối tượng dự thi: Các học viên đã đăng ký và đóng đủ lệ phí đúng hạn.

3. Danh sách dự thi: xem danh sách đính kèm theo thông báo

4. Hình thức thi: Trực tuyến (Trường sẽ hướng dẫn chi tiết sau)

Trường hợp thí sinh đã có tên trong danh sách dự thi hợp lệ cần điều chỉnh thông tin hoặc đăng ký và đóng lệ phí đúng hạn mà không có tên trong danh sách dự thi, học viên liên hệ qua email: tuyettta@ueh.edu.vn từ 22/11/2021 - 11g00 ngày 25/11/2021, sau thời gian này Viện sẽ không giải quyết trường hợp nào.

Đề nghị các học viên đăng ký dự thi thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng.


STTMã SVHọ LótTênMã LHP
01192102002Lê ThanhBình21C1LPAVDR03
02192107024Lý HồngĐức21C1LPAVDR03
03192107056Trần VănHoàng21C1LPAVDR03
04192107012Lương Thị HồngCẩm21C1LPAVDR03
05192107132Nguyễn ThịPhượng21C1LPAVDR03
06192111032Châu KimHiền21C1LPAVDR03
07192114029Trần Thị ThúyKiều21C1LPAVDR03
08192114066Hoàng ThịThu21C1LPAVDR03
09192111093Trương Phạm MỹQuyên21C1LPAVDR03
10192111102Nguyễn Khoa DiệuThái21C1LPAVDR03
11201103015Đỗ ThịTrang21C1LPAVDR03
12192114032Lê Cao ThùyLinh21C1LPAVDR03
13201107018Cao ĐứcCường21C1LPAVDR03
14192112048Trần MinhTính21C1LPAVDR03
15201107082Phan Ngô TuấnNgọc21C1LPAVDR03
16192114005Lương Thị HuyềnChâu21C1LPAVDR03
17192114040Nguyễn Đình TháiNgọc21C1LPAVDR03
18201107107Phạm Thị ThuThảo21C1LPAVDR03
19192116021Nguyễn Huỳnh MaiTrinh21C1LPAVDR03
20201107131Nguyễn HoàngTuấn21C1LPAVDR03
21201107150Phan Nguyễn ThúyVy21C1LPAVDR03
22201111008Nguyễn Võ HoàngChương21C1LPAVDR03
23201111036Nguyễn Thị ThanhLiêm21C1LPAVDR03
24201111074Lư TấnSang21C1LPAVDR03
25201120039Hoàng QuốcTuấn21C1LPAVDR03
26201107072Lê ĐứcMạnh21C1LPAVDR03
27201120028Lê NgọcPhong21C1LPAVDR03
28202103027Ngô Trương ThanhTrúc21C1LPAVDR03
29202107013Lê Thị ÁnhChi21C1LPAVDR03
30201107094Nguyễn HuỳnhPhong21C1LPAVDR03
31201107106Phan ThịThanh21C1LPAVDR03
32201107101Nguyễn Trần TốQuỳnh21C1LPAVDR03
33202107122Lương TàiNhân21C1LPAVDR03
34201107153Trần Thị HoàngYến21C1LPAVDR03
35202107106Vũ Thị NgọcMến21C1LPAVDR03
36201107136Nguyễn Thị ThanhTuyết21C1LPAVDR03
37202107111Huỳnh Thị XuânMỵ21C1LPAVDR03
38202107154Đỗ ThịThắm21C1LPAVDR03
39202107040Trương Thị NgọcDuyên21C1LPAVDR03
40201107130Nguyễn Đức Cẩm21C1LPAVDR03
41202107175Nguyễn Võ NgọcThủy21C1LPAVDR03
42202107193Lại Kha PhươngTrinh21C1LPAVDR03
43202107126Trần Thị PhươngNhi21C1LPAVDR03
44202109003Lâm Nguyễn KimChâu21C1LPAVDR03
45201107083Nguyễn Thị HồngNgọc21C1LPAVDR03
46202107162Nguyễn Thị ThuThảo21C1LPAVDR03
47202107179Hồ DũngTiến21C1LPAVDR03
48202110017Lê ThànhLợi21C1LPAVDR03
49202107183Trần ThịTín21C1LPAVDR03
50202111041Nguyễn HuyHoàng21C1LPAVDR03
51202111018Bùi Huỳnh MỹDung21C1LPAVDR03
52201111055Nguyễn Thị BíchNgọc21C1LPAVDR03
53201111061Nguyễn Thị ÁiNhi21C1LPAVDR03
54201111083Nguyễn Thị AnhThư21C1LPAVDR03
55201111084Trần Thị NgọcThương21C1LPAVDR03
56202114017Nguyễn ThanhDuy21C1LPAVDR03
57201111101Trần Thị NgọcYến21C1LPAVDR03
58201112008Nguyễn BảoGiang21C1LPAVDR03
59202114010Nguyễn ThịĐảm21C1LPAVDR03
60201111030Ngô QuốcHuy21C1LPAVDR03
61202114012Trần Quách TuệĐông21C1LPAVDR03
62202114087Trần Thị HàThu21C1LPAVDR03
63202114042Nguyễn HoàngLâm21C1LPAVDR03
64201111026Ngô MạnhHùng21C1LPAVDR03
65202120007Phan Thanh HuyĐức21C1LPAVDR03
66201111078Võ VănThành21C1LPAVDR03
67201111079Nguyễn Thị PhươngThảo21C1LPAVDR03
68201111057Phạm Lê HiếuNguyên21C1LPAVDR03
69201120014Huỳnh PhúcKhang21C1LPAVDR03
70201111059Trần ThanhNhàn21C1LPAVDR03
71202118010Nguyễn Thị KimNgân21C1LPAVDR03
72211103004Trần Thị HươngGiang21C1LPAVDR03
73211103007Nguyễn Thị XuânHương21C1LPAVDR03
74211107148Nguyễn Thị HồngNgọc21C1LPAVDR03
75211107270Nguyễn ThanhTuyến21C1LPAVDR03
76211110035Trần ThanhTrúc21C1LPAVDR03
77211111119Phạm Trần ThanhThi21C1LPAVDR03
78211111139Đoàn Nguyễn ViệtTrang21C1LPAVDR03
79211114014Trần ThuHường21C1LPAVDR03
80211103011Trần Hồng BảoNgọc21C1LPAVDR03
81211103019Phạm Nữ HiềnVân21C1LPAVDR03
82211107014Nguyễn ViệtBắc21C1LPAVDR03
83211107035Trần ThịDung21C1LPAVDR03
84211107094Phạm TrọngHữu21C1LPAVDR03
85211107098Nguyễn ThanhHuyền21C1LPAVDR03
86211111092Nguyễn Thị HồngPhước21C1LPAVDR03
87211114067Dương Nguyễn KimYến21C1LPAVDR03
88201120007Dương HồngDuyên21C1LPAVDR03
89211107048Nguyễn Thị KimGiao21C1LPAVDR03
90211107057Nguyễn Thị MỹHạnh21C1LPAVDR03
91211107132Bùi HữuMinh21C1LPAVDR03
92211107175Nguyễn AnhPhụng21C1LPAVDR03
93211107194Trương Thị LệQuyên21C1LPAVDR03
94211107283Nguyễn Thị ThanhVy21C1LPAVDR03
95201120037Đỗ HoàngTrung21C1LPAVDR03
96211111034Nguyễn ThanhHải21C1LPAVDR03
97211114060Nguyễn Võ NhưUyên21C1LPAVDR03
98211114062Đặng ThịVóc21C1LPAVDR03
99202107050Ngọ DoãnHải21C1LPAVDR03
1007701280984ANguyễn QuangThành21C1LPAVDR03
1017701280854AĐinh PhiPha21C1LPAVDR03
1027701280956ANguyễn MinhTấn21C1LPAVDR03
1037701281036ATrần Thị MinhThư21C1LPAVDR03
1047701271190ANguyễn MinhTrịnh21C1LPAVDR03
1057701280021ANguyễn ThếTài21C1LPAVDR03
106202111008Võ Thị NgọcÁnh21C1LPAVDR03
107202107062Trương Lê MinhHiếu21C1LPAVDR03
108202107151Trình NgọcThạch21C1LPAVDR03
109202107194Nguyễn Thị NgọcTrúc21C1LPAVDR03
110202111092Lê VănTấn21C1LPAVDR03
111202109043Vũ Thị Thanh21C1LPAVDR03
112202111123Phan Hà PhươngVân21C1LPAVDR03
113202107211Trịnh Thụy21C1LPAVDR03
114202109028Đàm NgọcPhúc21C1LPAVDR03
115202107161Trương Thị NhưThảo21C1LPAVDR03
116202112027Vi MỹLinh21C1LPAVDR03
117202109017Bùi Thị NhungLụa21C1LPAVDR03
118202111083Vũ ĐứcPhong21C1LPAVDR03
119202114002Mai Bá TrườngAn21C1LPAVDR03
120202112005Nguyễn CôngChánh21C1LPAVDR03
121202114044Trịnh Thị TrúcLinh21C1LPAVDR03
122202111021Bùi ThanhDuy21C1LPAVDR03
123202114093Quách Thị ThùyTrang21C1LPAVDR03
124202114022Nguyễn Thị NgọcHân21C1LPAVDR03
125202114007Võ Thị NgọcBích21C1LPAVDR03
126202114049Nguyễn ThịLộc21C1LPAVDR03
127202120025Dương HồngPhượng21C1LPAVDR03
128211103016Võ ChíThương21C1LPAVDR03
129211103021Phạm ThịYến21C1LPAVDR03
130211107095Nguyễn HuỳnhHuy21C1LPAVDR03
131211107112Nguyễn HồngLinh21C1LPAVDR03
132211107142Đào Thị KimNgân21C1LPAVDR03
133202114078Đặng HảiSơn21C1LPAVDR03
134211109035Đặng Ngọc MaiThi21C1LPAVDR03
135211110011Nguyễn Thị HiếuHạnh21C1LPAVDR03
136211111044Kiều NgọcHoa21C1LPAVDR03
137211111111Phan ThịThắm21C1LPAVDR03
138202114068Hoàng Thị HồngNhung21C1LPAVDR03
139211111118Nguyễn HạThảo21C1LPAVDR03
140211114049Nguyễn QuốcThịnh21C1LPAVDR03
141211116004Đoàn ThanhThủy21C1LPAVDR03
142202114071Nguyễn Thị ThanhPhương21C1LPAVDR03
143202114038Lê ThịHương21C1LPAVDR03
144202118014Ngô Thị DiệuQuỳnh21C1LPAVDR03
145211103002Giang Thị NgọcChâu21C1LPAVDR03
146211107086Trần Hồng QuốcHùng21C1LPAVDR03
147211107210Tô Lê MinhThanh21C1LPAVDR03
148211107279Nguyễn Thiên21C1LPAVDR03
149211111026Huỳnh AnhDuy21C1LPAVDR03
150202114085Lưu Thị ThanhThảo21C1LPAVDR03
151211107049Nguyễn Thị Ngọc21C1LPAVDR03
152211107056Phạm ThịHạnh21C1LPAVDR03
153211107172Võ HiếuPhúc21C1LPAVDR03
154211107284Trần Đắc TườngVy21C1LPAVDR03
155211114054Quách TúTrân21C1LPAVDR03
156211114059Nguyễn Thị KimƯng21C1LPAVDR03
157211103008Trần TríKiên21C1LPAVDR03
158211103010Nguyễn Ngọc KhánhLinh21C1LPAVDR03
159211107016Phạm Trần XuânBảo21C1LPAVDR03
160211107189Cao MinhQuân21C1LPAVDR03
161211111041Lương Thị ThuHiền21C1LPAVDR03
162211111108Võ DuyTân21C1LPAVDR03
163211111133Nguyễn TrungToán21C1LPAVDR03
164211114002Phạm Ngọc ThiênChinh21C1LPAVDR03
165211114009Nguyễn ThịHằng21C1LPAVDR03
166211114064Phạm Thị QuỳnhVy21C1LPAVDR03
167211103013Lê ThịThảo21C1LPAVDR03
168211103015Phan ThịThơm21C1LPAVDR03
169211103020Bùi QuốcViệt21C1LPAVDR03
170211107157Trần Hoàng AnhNhi21C1LPAVDR03
171211107162Nguyễn Thị HuỳnhNhư21C1LPAVDR03
172211107209Nguyễn Thị ThùyThanh21C1LPAVDR03
173211107244Nguyễn BăngTrâm21C1LPAVDR03
1747701280012AHồ PhươngLinh21C1LPAVDR03
1757701280793AĐặng Lê KimNgọc21C1LPAVDR03
1767701280948AĐoàn MinhTâm21C1LPAVDR03
1777701281101ANguyễn Vũ HạnhTrang21C1LPAVDR03
1787701280488AĐỗ ThùyDung21C1LPAVDR03
1797701280519ANguyễn Phạm MỹDuyên21C1LPAVDR03
1807701270336ANguyễn HàGiang21C1LPAVDR03
1817701280819ANguyễn Quang PhươngNhật21C1LPAVDR03
1827701280729ANguyễn HoàngLy21C1LPAVDR03
1837701280830ADương HoàngNhi21C1LPAVDR03
1847701281147ANguyễn ThanhTuấn21C1LPAVDR03
1857701281157ATrương ThanhTùng21C1LPAVDR03
1867701270942ATrần ThanhTâm21C1LPAVDR03
1877701280386AĐoàn Thị MaiAnh21C1LPAVDR03
1887701280478ALê Thị MỹĐức21C1LPAVDR03
1897701280967AHồng NguyênThắng21C1LPAVDR03
190192114020Lê NgọcHải21C1LPAVDR03
191201107111Nguyễn ĐứcThịnh21C1LPAVDR03

BÀI VIẾT LIÊN QUAN