Từ năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ theo hình thức xét tuyển. Bên cạnh đó, học viên cao học sẽ được xét chọn hướng đào tạo sau khi trúng tuyển. Viện Đào tạo Sau đại học – UEH trân trọng giới thiệu đến các ứng viên các thông tin liên quan đến 02 hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu và Hướng ứng dụng:

1. Ai nên học định hướng nghiên cứu? Ai nên học theo hướng ứng dụng?

  • Hướng nghiên cứu dành cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng, hoặc các nghiên cứu viên các viện nghiên cứu công hoặc tư. Hướng nghiên cứu cũng dành cho các chuyên viên nghiên cứu của các tổ chức công, các cơ quan hoạch định chính sách, công ty tư vấn, công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường. Những người đang làm cho các cơ quan thực tiễn, doanh nghiệp cũng có thể nên học hướng nghiên cứu nếu như họ dự định chuyển từ doanh nghiệp, cơ quan thực tiễn sang làm nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc chuyển sang làm giảng viên các trường đại học hoặc cao đẳng trong tương lai gần. Đặc biệt khuyến cáo những ai dự kiến học lên tiến sĩ, nhất là tiến sĩ nghiên cứu (Ph.D.) thì rất cần học thạc sĩ hướng nghiên cứu.
  • Hướng ứng dụng dành cho các anh chị đang làm thực tế, chuyên viên, quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp, các tổ chức công và tư. Các anh chị làm trong các cơ quan công, hành chính sự nghiệp, cơ quan thực thi chính sách cũng nên học theo hướng ứng dụng. Người đã xác định học theo hướng ứng dụng thì thường không học tiếp lên tiến sĩ. Nếu thay đổi ý định học tiếp lên tiến sĩ (Ph.D.) sẽ phải học bổ sung về phương pháp nghiên cứu hoặc cần tham gia thực tập nghiên cứu (cùng với chuyên gia nghiên cứu) trước khi đăng ký học tiến sĩ. Cũng có những chương trình tiến sĩ theo hướng thực hành dành cho thạc sĩ theo hướng ứng dụng, như kiểu DBA (Doctor of Business Administration).

 

2. Chương trình nghiên cứu và chương trình ứng dụng có gì khác biệt?

  • Chương trình nghiên cứu sẽ có tối thiểu 12 tín chỉ (trong tổng số tối thiểu 60 tín chỉ của chương trình) chuyên về nghiên cứu, trong đó có thể bao gồm các chủ đề như “thiết kế nghiên cứu”, “phương pháp nghiên cứu”, “phương pháp định tính”, “phương pháp định lượng”, “kinh tế lượng”, “các chủ đề nghiên cứu đương đại trong chuyên ngành”… giúp cho học viên nắm bắt được cách thức tiến hành một nghiên cứu hàn lâm, chủ đề nào sử dụng phương pháp nào cho phù hợp và hiện nay người ta đang nghiên cứu chủ đề gì trong chuyên ngành của mình.
  • Chương trình ứng dụng có tối thiểu 6 tín chỉ (trong tổng số 60 tín chỉ) dành cho các vấn đề thực tiễn, thực hành, thực tập hoặc thực nghiệm (với các ngành kỹ thuật, công nghệ…). Phần này được thiết kế dưới dạng các chuyên đề, có thể do giảng viên trường đại học hướng dẫn hoặc mời các chuyên gia thực tiễn (doanh nhân thành đạt, các lãnh đạo khu vực công) đến báo cáo, hoặc các học viên có thể đi thăm điển hình kinh doanh hay điển hình quản trị doanh nghiệp, điển hình quản lý địa phương, sau đó sử dụng phương pháp phân tích tình huống để thu hoạch hay báo cáo cuối môn học.

 

3. Khác biệt giữa luận văn và đề án

  • Luận văn của hướng nghiên cứu (14 tín chỉ) là một công trình nghiên cứu hàn lâm (academic research) nhằm giải quyết một vấn đề nghiên cứu, một “khoảng trống nghiên cứu” (research gap), không nhất thiết là một vấn đề thực tiễn nóng hổi nào đó. Luận văn hướng nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu hàn lâm chuẩn tắc như phương pháp định tính (qualitative methods), phương pháp định lượng (quantitative methods) hoặc kết hợp 2 phương pháp trên. Dữ liệu có thể là thứ cấp, cũng có thể là sơ cấp hình thành  từ khảo sát điều tra. Nghiên cứu hàn lâm rất thường sử dụng các công cụ định lượng là các mô hình toán học, kinh tế lượng để xử lý số liệu.
  • Đề án tốt nghiệp của hướng ứng dụng (7 tín chỉ) là một công trình nghiên cứu để giải quyết một vấn đề thực tiễn. Thường thì đó là những vấn đề đang phát sinh trong thực tiễn, đang là thực tiễn “nóng hổi” mà học viên phát hiện trong doanh nghiệp, tổ chức của mình, trên địa bàn địa phương của mình hoặc trên thị trường trong nước và quốc tế. Đề án tốt nghiệp không những giúp học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ mà còn có thể giúp doanh nghiệp, tổ chức, địa phương giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó, thậm chí đưa ra một số giải pháp cụ thể cho vấn đề cụ thể. Tuy vậy, đề án tốt nghiệp khác với báo cáo của các công ty hay địa phương ở chỗ học viên cần vận dụng các phương pháp nghiên cứu đã học trong chương trình để giải quyết vấn đề. Các phương pháp thường sử dụng là các phương pháp nghiên cứu thị trường (market research), nghiên cứu tình huống điển hình (case study), giải quyết vấn đề kinh doanh (problem solving), các công cụ thống kê mô tả (descriptive statistics). Các phương pháp nghiên cứu hàn lâm của hướng nghiên cứu kể trên có thể được sử dụng nhưng không phải là một bắt buộc. Dữ liệu chủ yếu là thứ cấp lấy từ công ty, tổ chức, địa phương…

4. Chuyển đổi

UEH tạm thời hạn chế chuyển đổi giữa 2 loại hướng đào tạo (Hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) sau khi học viên đã chọn hướng đào tạo. Vì chương trình nghiên cứu đòi hỏi cao hơn trên một số phương diện nên chỉ chấp nhận chuyển đổi, trong khi đang học, từ hướng nghiên cứu sang hướng ứng dụng mà không chấp nhận chuyển đổi ngược lại. Khi chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng trong khi đang học, học viên sẽ phải học bổ sung những môn ứng dụng còn thiếu và chịu các chi phí phát sinh.

Thời gian cho phép chuyển đổi hướng đào tạo từ Hướng nghiên cứu sang hướng ứng dụng trong vòng 01 tháng đầu tiên kể từ khi có thông tin trúng tuyển - Thông tin sẽ được thông báo trong đợt lễ Khai giảng và phổ biến quy chế đầu khóa. Sau thời gian này sẽ không chấp nhận học viên thay đổi hướng đào tạo.

5. Tốt nghiệp

Thời gian đào tạo như nhau. Bằng cấp hoàn toàn giống nhau. Khác biệt lớn nhất là ở phụ lục văn bằng sẽ ghi cụ thể chuyên ngành đào tạo và ghi rõ chương trình theo hướng nghiên cứu (master by thesis) hay hướng ứng dụng (master by coursework), trong đó có khác biệt về môn học, luận văn hay đề án tốt nghiệp.

 


Hàng năm UEH tổ chức xét tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ từ 3 đến 4 đợt. Nếu đợt này bạn bạn chưa đủ điều kiện xét tuyển, vui lòng nhập thông tin "ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH" theo đường link bên dưới, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho bạn khi có thông báo mới. https://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN