Nhằm tạo thuận lợi cho học viên, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về thời gian nhận luận văn của học viên cao học khóa 30.1 như sau:

Thời gian nhận luận văn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/01/2023 và bắt đầu nhận lại từ ngày 30/01/2023 đến 10/02/2023.

Thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 30.1 (2020 - 2022) đợt 2 sẽ được cập nhật sau trên website của Viện Đào tạo Sau đại học.

     Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN