Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 31.1 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 31.1 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt 2, cụ thể:

STT

Tên học phần

Mã LHP

Lớp

Phòng

Ghi chú

1

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

22D1COR60200103

CHK31.1_AD3

B2-403

Hủy

2

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

22D1COR60200107

CHK31.1_AD6

E104

Hủy

3

Kinh doanh điện tử

22D1EBU60200406

CHK31.1_AD6

E104

Hủy

4

Quản trị khởi nghiệp

22D1ENT60201906

CHK31.1_AD6

E104

Hủy

5

Quản trị nguồn nhân lực

22D1HUM60200706

CHK31.1_AD6

E104

Hủy

6

Quản trị chất lượng

22D1MAN60201706

CHK31.1_AD6

E104

Hủy

7

Tài chính công ty đa quốc gia

22D1MUL60501203

CHK31.1_FN2

B2-303

Hủy

8

Quản trị rủi ro tài chính

22D1FIN60500503

CHK31.1_FN2

B2-303

Hủy

9

Phân tích tài chính

22D1FIN60500803

CHK31.1_FN2

B2-303

Hủy

 

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức (tại đây) hoặc thời khóa biểu cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn).

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ 09 giờ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 07/01/2022. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học
(ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn).

Trân trọng.