Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 - đợt 1 các nội dung sau:

- Ngày thi tuyển sinh cao học năm 2020 - đợt 1 dự kiến: 03/5/2020.

- Thí sinh sẽ thi 3 môn trong buổi sáng ngày 03/5/2020, mỗi môn 60 phút.

- Thời gian nhận giấy báo dự thi: từ ngày 21/4/2020 đến 29/4/2020.

Trân trọng./-