Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến học viên cao học các khóa trúng tuyển từ năm 2022 trở về sau về học phần ngoại ngữ và chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Quyết định 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng UEH như sau:

1. Yêu cầu đối với ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra

Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.

2. Học phần ngoại ngữ và chuẩn ngoại ngữ đầu ra

Trường sẽ không tổ chức giảng dạy và không tổ chức thi học phần ngoại ngữ. Nhằm miễn học phần ngoại ngữ và đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra để xét tốt nghiệp, tất cả học viên đều phải nộp văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); hoặc các chứng chỉ tương đương khác như: VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency), Aptis, Linguaskill - chú ý: các cơ sở tổ chức cấp chứng chỉ này phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp nhận; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài (chương trình liên kết được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc chương trình học toàn thời gian tại nước ngoài).

3. Thời hạn nộp văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra. (Mục 3 này có điều chỉnh so với thông báo trước đây)

- Học viên nộp văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định sau khi bảo vệ thành công luận văn/đề án tốt nghiệp thạc sĩ để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

- Đối với các loại chứng chỉ ngoại ngữ phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp.

Đề nghị học viên cao học các khóa trúng tuyển từ năm 2022 trở về sau thực hiện theo nội dung thông báo này.


Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 4 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

TT

Chứng chỉ /Văn bằng

Trình độ/Thang điểm tương đương Bậc 4

1

Ngôn ngữ: tiếng Anh

TOEFL iBT

46 - 93

IELTS

5.5 - 6.5

Cambridge Assessment English

B2 First/B2 Business

Vantage/

Linguaskill

Thang điểm: 160-179

TOEIC (4 kỹ năng)

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết:150-179

2

Ngôn ngữ: tiếng Pháp

CIEP/Alliance francaise diplomas

TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

3

Ngôn ngữ: tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B2

The German TestDaF language

certificate

TestDaF Bậc 4

(TDN 4)

4

Ngôn ngữ: tiếng Trung Quốc

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 4

5

Ngôn ngữ: tiếng Nhật

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N3

6

Ngôn ngữ: tiếng Nga

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному

ТРКИ-2

 

Định kỳ, UEH có tổ chức thi chứng chỉ cho các đối tượng cần đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra bậc thạc sĩ. Vui lòng xem chi tiết tại đây: https://vstep.ueh.edu.vn/

 

Các vấn đề cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ chuyên viên quản lý khóa học:

  • Điện thoại: (028) 38.235.277 – 38.295.437 ext 20 (thầy Kiều), 21 (cô Hương).
  • Email:
    • Thầy Kiều: kieutranvan@ueh.edu.vn
    • Cô Hương: tnhuong@ueh.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN