Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 25 (2015-2017) như sau:

  • Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được nhà trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 16/4/2019 đến ngày 14/10/2019. (Lưu ý: đây là đợt gia hạn cuối của khóa 25, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận luận văn của học viên khóa 25 nộp sau thời hạn trên).
  • Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn (6 tháng/lần): tính theo mức đơn giá hiện hành (1.028.000đ/tín chỉ) x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2019, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn tại website của Viện Đào tạo Sau đại học, mục Đăng ký học phần (Tại đây);
  • Bước 2: Nộp học phí gia hạn;
  • Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn (biên lai, sao kê/chứng từ chuyển khoản) cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên cao học khóa 25 (2015 - 2017) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.