Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 28 và các khóa trước, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 28 và các khóa trước về việc đăng ký trả nợ học phần với Khóa 29 như sau:

1. Đăng ký học phần:

  • Đối tượng: học viên Khóa 28 và các khóa trước còn trong thời gian đào tạo. 
  • Thời gian đăng ký: từ 08g00 ngày 25/9/2019 đến 11g30 ngày 28/9/2019.
  • Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến

Học viên xem thời khóa biểu các học phần đợt 1 của Khóa 29 (tại đây). Đăng nhập website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (tại đây) bằng tài khoản cá nhân của từng học viên và thực hiện đăng ký các học phần (Chọn mục Đăng ký học phần -> bấm nút Đăng ký học phần -> chọn học phần muốn đăng ký -> Lưu).

2. Nộp học phí:

  • Thời gian nộp học phí: từ 08g00 ngày 25/9/2019 đến 11g30 ngày 28/9/2019.
  • Mức học phí: Số tín chỉ các học phần đăng ký x 1.028.000 đ/tín chỉ
  • Hình thức nộp học phí:
  1. Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán http://www.payment.ueh.edu.vn (Cổng 1, xem hướng dẫn trên web).
  2. Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Duy Tân (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)
  3. Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Phạm Ngọc Thạch

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa, Học phí trả nợ học phần”

Lưu ý: sau khi kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên đã đăng ký nhưng chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng đăng ký ít hơn 30 học viên sẽ không được thành lập, học viên sẽ được thông báo hủy học phần và đề nghị chuyển sang lớp khác.

Trân trọng.