Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhà trường đã có công văn số 513/ĐHKT-VP ngày 11 tháng 3 năm 2020 v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện nghiêm túc công văn trên, Khoa Quản trị đã quyết định thay đổi hình thức bảo vệ đề cương như đã thông báo bằng hình thức bảo vệ online với các nội dung sau đây:

  • Học viên không lên Trường để bảo vệ mà bảo vệ online. Thời gian bảo vệ và hội đồng vẫn không thay đổi
  • Các Thầy, Cô chủ trì trong hội đồng sẽ thông báo và gửi đường link bảo vệ online đến email của từng học viên trong hội đồng (theo dữ liệu email của học viên từ Viện Đào tạo Sau đại học)
  • Hội đồng dự kiến sẽ online trên 2 ứng dụng: LMS của trường hoặc Google Meet, học viên vui lòng tham khảo trước 2 ứng dụng trên.
  • Chỉ những học viên của hội đồng số 1 mới nộp 2 cuốn đề cương tại VPK Quản trị, chậm nhất là ngày 16/3/2020)

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.237.735