Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 30.2 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 30.2 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt 2, cụ thể:

STT

Tên học phần

Mã LHP

Lớp

Phòng

Ghi chú

1

Triết học *

21CPHI61000401

CHK30.2_SK1

E301

Hủy

2

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

21CCOR60200103

CHK30.2_AD3

E502

Hủy

3

Kinh doanh điện tử

21CEBU60200404

CHK30.2_AD4

E602

Hủy

4

Kinh doanh điện tử

21CEBU60200405

CHK30.2_AD5

E502

Hủy

5

Quản trị khởi nghiệp

21CENT60201904

CHK30.2_AD4

E602

Hủy

6

Quản trị nguồn nhân lực

21CHUM60200703

CHK30.2_AD3

E502

Hủy

7

Lãnh đạo

21CLEA60201304

CHK30.2_AD4

E602

Hủy

8

Quản trị chất lượng

21CMAN60201704

CHK30.2_AD4

E602

Hủy

9

Hệ thống thông tin kế toán cao cấp

21CACC60700702

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

10

Lý thuyết kế toán

21CACC60701002

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

11

Kế toán quản trị cao cấp

21CADV60700602

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

12

Kế toán công nâng cao

21CADV60700802

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

13

Kiểm toán cao cấp

21CADV60700902

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

14

Kế toán quốc tế

21CINT60701102

CHK30.2_KN2

E401

Hủy

Ghi chú:

* Học phần Triết học học viên sẽ đăng ký trong các đợt đăng ký học phần tiếp theo.

Học phần Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật của chuyên ngành Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe sẽ được thay bằng học phần Quản trị marketing trong lĩnh vực sức khỏe, Trường sẽ tự động chuyển đổi cho học viên.

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng xem Thời khóa biểu chính thức (tại đây) hoặc thời khóa biểu cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn).

Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học để đăng ký lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ 09 giờ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn).