Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 30.2, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên về việc đăng ký các học phần đợt 3 như sau:

1. Đăng ký học phần:

1.1 Đối tượng: học viên cao học Khóa 30.2 và học viên cao học các khóa trước còn trong thời gian đào tạo có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần với Khóa 30.2.

1.2 Thời gian đăng ký học phần: từ 09g00 ngày 11/01/2022 đến hết ngày 16/01/2022.

1.3 Hình thức đăng ký học phần: đăng ký trực tuyến

  • Học viên xem thời khóa biểu dự kiến các học phần đợt 3 (tại đây);
  • Đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (https://student.ueh.edu.vn/) và chọn Đăng ký học phần.

2. Nộp học phí:

2.1 Thời gian nộp học phí: từ 09g00 ngày 11/01/2022 đến hết ngày 16/01/2022.

2.2 Mức học phí = Số tín chỉ các học phần đăng ký x 1.090.000đ/tín chỉ

2.3 Hình thức nộp học phí:

  1. Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn (xem hướng dẫn trên web);
  2. Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch);
  3. Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Phạm Ngọc Thạch

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa 30.2, Học phí đợt 3”

Lưu ý: sau khi hết hạn đăng ký và nộp học phí, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng ít hơn 30 học viên sẽ không tổ chức lớp, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo để học viên chọn lại hoặc sẽ bố trí học chung với lớp học phần khác.

Đề nghị các học viên cao học Khóa 30.2 và học viên cao học các khóa trước còn trong thời gian đào tạo có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần với Khóa 30.2 thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.


KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HƯỚNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH:

Ngành/Chuyên ngành Hướng đào tạo Ghi chú
Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông Ứng dụng  
Kế toán Nghiên cứu/Ứng dụng  
Kinh doanh quốc tế Nghiên cứu/Ứng dụng Hướng nghiên cứu học cùng với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Kinh doanh thương mại Nghiên cứu/Ứng dụng Hướng nghiên cứu học cùng với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Nghiên cứu/Ứng dụng Hướng nghiên cứu học cùng với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Luật kinh tế Nghiên cứu  
Ngân hàng Nghiên cứu/Ứng dụng Hướng nghiên cứu học cùng với chuyên ngành Tài chính
Quản lý công Ứng dụng  
Quản trị kinh doanh Nghiên cứu/Ứng dụng  
Tài chính Nghiên cứu/Ứng dụng  

Kết quả đăng ký hướng đào tạo của học viên sẽ được cập nhật vào ngày 10/01/2022.