Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file thông báo tại đây: link

Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Ngày 09/5/2022 đến 13/5/2022: học viên đăng ký học phần trực tuyến sau đó đến Viện Đào tạo Sau đại học làm thủ tục nhập học trực tiếp và nhận Giấy báo trúng tuyển tại phòng A.001 (hướng dẫn thủ tục nhập học sẽ được công bố trước ngày 06/5/2022). Tài khoản đăng nhập sẽ được gửi đến học viên qua tin nhắn SMS trước ngày 09/5/2022; Hướng dẫn đăng ký học phần sẽ được thông báo tại website sdh.ueh.edu.vn trước ngày 06/5/2022.

- Ngày 16/5/2022 đến 20/5/2022: điều chỉnh kết quả đăng ký học phần trực tuyến dựa trên kết quả đăng ký học phần. Các lớp có số lượng đăng ký ít hơn 15 sẽ không được mở, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo các lớp học phần bị hủy do không đủ số lượng học viên đăng ký và mở hệ thống cho học viên đăng ký lại học phần trực tuyến;

- Ngày 22/5/2022: khai giảng khóa học và phổ biến quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ lúc 08g00 tại hội trường A.116;

- Ngày 23/5/2022: bắt đầu học.

Lưu ý: Các lớp có thời gian học: Tối (2,4,6) hoặc Tối (3,5,7). Thời gian bố trí thi kết thúc học phần vào buổi sáng hoặc chiều Chủ nhật;  Các lớp có thời gian học: Chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật. Thời bố trí thi kết thúc học phần vào buổi sáng thứ Bảy. Do đó, học viên cần lưu ý để đăng ký học phần phù hợp.